naar Marker Nieuws indexpagina
Lokale Aanpak Veilig Fietsen
Deel uw kennis met ons op de inloopavond op 19 september!
 
De fiets wordt steeds populairder. Dat is een goede ontwikkeling: fietsen is gezond en belast de omgeving niet. Aandachtspunt is echter de kwetsbaarheid van de fietser. De laatste jaren neemt landelijk het aantal ernstig gewonden duidelijk toe. Begin dit jaar heeft  de gemeenteraad daarom opdracht gegeven om voor gemeente Waterland een Lokale Aanpak Veilig Fietsen op te stellen. Eerste stap hiervoor is het in kaart brengen van knelpunten. Dat doen wij met deskundigen maar ook uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. U heeft immers veel lokale kennis! 
 
Inloopavond
Wij organiseren daarom op maandagavond 19 september 2016 tussen 18:00 en 20:00 uur een inloopavond in het gemeentehuis van Waterland. U bent van harte welkom! Tijdens deze inloopavond presenteren wij samen met deskundigen van de politie en Fietsersbond een eerste overzicht van reeds bekende knelpunten en mogelijke oplossingen. Van u  horen wij graag of er nog andere lastige locaties zijn en welke prioriteiten u aan zou willen brengen. U kunt uw input ook doorgeven aan uw dorps- of kernraad. 
 
Vragen en suggesties
Bent u op deze avond verhinderd en wilt u wel graag bij het proces betrokken worden, neemt u dan contact opnemen uw dorps- of kernraad of met de heer N. Zwaag. Heeft u al eerder vragen of opmerkingen? Geeft u die dan door aan  de heer Niek Zwaag, telefoon op (0299) 658 632 of e-mail n.zwaag@waterland.nl.
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 15 september 2016

naar Marker Nieuws indexpagina