naar Marker Nieuws indexpagina
Illegaal geparkeerde auto op Marken: BOA en politie weigeren op te treden!
Auto met Duits kenteken in het 'Kesterpad' (Kets)
 
Zondagmiddag 18 september stond er een auto met Duits kenteken illegaal geparkeerd op privé terrein in het Kesterpad (Kets).
 
Ondanks het verzoek van de bewoonster, weigerde de dienstdoende BOA hier tegen op te treden, ze had het te druk !
 
Ook de politie wilde niet langs komen, want men kon nu niet meer op heterdaad betrappen, bovendien was het zeer moeilijk aan te nemen hoe de auto daar terecht was gekomen.
Daar de auto nu op particulier terrein stond, is het niet mogelijk om verbaliserend op te treden, de bewoonster moest om herhaling te voorkomen maar een paal slaan.
Aan de opmerking dat deze reeds een keer of vier kapot gereden is had men geen boodschap aan.
 

Bron: Klaas de Groot, dinsdag 20 september 2016

naar Marker Nieuws indexpagina