naar Marker Nieuws indexpagina
Start contactgroep ‘Samen Sterk rondom vergeetachtigheid of dementie’
 
Vergeetachtigheid en/of dementie is iets waar veel mensen eens in hun leven mee te maken krijgen. Het kan wezen dat u bij uzelf bemerkt dat u de dingen lastiger onthoudt. Het kan echter ook zijn dat u het opmerkt bij iemand in uw naaste omgeving, een buurvrouw, één van uw ouders of uw partner. Het begint vaak met een onderbuikgevoel, een niet pluis gevoel waar u de vinger niet helemaal goed op kunt leggen.
 
Als naaste van iemand met vergeetachtigheid of dementie in de thuissituatie kan het gebeuren dat het soms fijn zou zijn om de ervaringen te kunnen delen of advies te vragen aan een ander. Kortom; contact met iemand die in hetzelfde schuitje zit. Speciaal voor u starten we de contactgroep. Doel is om als naaste van iemand met vergeetachtigheid of dementie in een kleine groep van maximaal 10 deelnemers kennis en ervaring uit te wisselen. Samen leren we van elkaar en sterken we elkaar.
 
De groep zal alleen starten bij voldoende belangstelling; minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Mocht er teveel belangstelling zijn dan worden mensen op een wachtlijst geplaatst en zal worden gekeken naar de mogelijkheid om een tweede groep te starten. De groep zal zes keer bij elkaar komen. Bij de  bijeenkomsten is iemand van Alzheimer Nederland, afdeling Zaanstreek/Waterland aanwezig, samen met een consulent van WonenPlus om de bijeenkomsten samen te leiden. Als u zich opgeeft voor deze groep, verwachten we dat u alle bijeenkomsten blijft komen.
 
De bijeenkomsten van de contactgroep staan gepland op de volgende data:
1. Woensdag 2 november, 14.00-15.30 uur
2. Woensdag 16 november, 14.00-15.30 uur
3. Woensdag 30 november, 14.00-15.30 uur
4. Woensdag 14 december, 14.00-15.30 uur
5. Woensdag 4 januari, 14.00-15.30 uur
6. Woensdag 18 januari, 14.00-15.30 uur
 
Locatie: WonenPlus Waterland, Hermanus Reyntjeslaan 2, 1141 HC Monnickendam.
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan t/m uiterlijk maandag 24 oktober via het servicepunt van WonenPlus Waterland, telefoon 0299-650480 (ma t/m vrij 10.00-12.00 uur) of via de mail wonenpluswaterland@rswp.nl . Ook voor meer informatie kunt u hiermee contact opnemen. Mocht u graag willen deelnemen, maar problemen hebben met vervoer of het continueren van de zorg dan kunt u dit bij uw aanmelding melden. WonenPlus zal u dan helpen met het zoeken naar een oplossing.
 

Bron: Wonen Plus, vrijdag 7 oktober 2016

naar Marker Nieuws indexpagina