naar Marker Nieuws indexpagina
Snoeien voor een veilige straat
 
Wij ontvangen regelmatig meldingen over beplanting van particulieren die zo zijn gegroeid, dat deze het zicht op kruisingen hinderen. Of hagen die zo breed zijn geworden dat men er niet meer met fatsoen over de stoep langs kan lopen. Struikgewas in het gezicht is voor niemand fijn. Maar als men voor de takken moet uitwijken over de rijweg of men het verkeer niet goed kan overzien, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan! 
Wij vragen u daarom dringend om zelf te controleren of uw boom/beplanting/haag niet over of boven de openbare ruimte hangt. Kijk zeker bij kruisingen en bochten of de eerste vijf meter vanaf de bocht van de kruising vrij is van beplanting,  zodat er voor weggebruikers vrij uitzicht bestaat.  

De komende periode zijn de medewerkers Groen en de gemeentelijke handhavers extra alert op overhangend groen.  Wanneer uw beplanting niet op orde is, dan ontvangt u van hen een briefje in de bus met het verzoek om dit binnen twee weken op te lossen.  Dan kan iedereen weer veilig en plezierig over straat!
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met onze groenbeheerder, de heer René Pool, of onze verkeersdeskundige, de heer Niek Zwaag. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 585.
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 18 januari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina