naar Marker Nieuws indexpagina
2.349 reddingsacties door KNRM-redders in 2016
KNRM Marken is 83 keer uitgevaren
Reddingboten 'Hendrik Jacob' en 'Frans Verkade'

 

 

 

 

Groei in reddingen en donateurs bij Redding Maatschappij
In 2016 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 2.349 keer uitgevaren en werden 3.974 mensen gered of geholpen. De vrijwilligers werden in 2016 gesteund door een recordaantal donateurs. Er werden 9.500 nieuwe “Redders aan de wal” ingeschreven in het afgelopen jaar. De KNRM is ongesubsidieerd en volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen.
Het aantal reddingen en hulpverleningen door de KNRM is licht gestegen ten opzichte van 2015.
De cijfers geven een normaal beeld ten opzichte van voorgaande jaren.
 

     

2016

2015

2014

2013

Totaal aantal acties

2.349

2.332

2.238

2.171

Totaal aantal geredden

3.974

3.630

3.444

3.517

Totaal geredde dieren

97

99

89

96

 
De aard van de actie is als volgt te verdelen:
 

Hulpverlening / redding

1.743

1.723

1.600

1.637

Zoekactie

160

156

192

188

Loos alarm (geen zoekactie)

37

39

63

40

Medische evacuatie

50

61

71

68

Stoffelijk overschot bergen

7

11

7

12

Gewondenvervoer strand

117

63

54

52

 
De Radio Medische Dienst van de KNRM was het hele jaar beschikbaar voor medische adviezen aan zeevarenden over de hele wereld. De vijf huisartsen die deze dienst verzorgen gaven in totaal 804 consulten. Voor 28 zieken of gewonden is op verzoek van de arts een medische evacuatie uitgevoerd per reddingboot. In 29 gevallen gebeurde het per helikopter van de Kustwacht.

Op het water waren de redders vooral actief voor zeil- en motorjachten in problemen, door navigatiefouten en motorproblemen, maar ook aanvaringen, ongelukken en brand aan boord.
 
In veel gevallen zijn de opvarenden door weersomstandigheden, ongelukken of pech niet meer in staat hun schip veilig te besturen of een haven binnen te loodsen.
In gemiddeld 10% van alle hulpverleningen zijn de opvarenden uit gevaarlijke omstandigheden bevrijd.
 
In 2015 lanceerde de KNRM de speciale app KNRM Helpt. Hiermee kunnen watersporters beter voorbereid het water op gaan, met kennis van weersvooruitzichten, golfhoogte, waarschuwingen en vaarroutes. De app is sindsdien door 25.000 gebruikers gedownload en resulteerde deze zomer in diverse hulpvragen via de app. Hiervoor heeft de KNRM een eigen alarmcentrale ingericht.
 
Voor surfers heeft de KNRM speciale “Be Traceable” stickers, waarmee surfmateriaal gemerkt kan worden, zodat bij gevonden plank of zeil de eigenaar opgespoord kan worden. Dit kan onnodige zoekacties naar surfers voorkomen.
 
Opvallend gestegen is de hulp op het strand, waar voertuigen van de KNRM de ambulancediensten helpen om slachtoffer en hulpverleners te vervoeren.
 
De drukste reddingstations waren Ameland, Scheveningen, Dordrecht, Hindeloopen en Enkhuizen, met elk meer dan 100 hulpverleningen en reddingen.
 
Tijdens de zomermaanden zijn KNRM lifeguards actief op de Friese Waddeneilanden en Wassenaar voor strandbewaking in opdracht van de gemeente. In 2016 verleenden zij 1840 keer hulp.

Elders in Nederland zorgen lokale reddingsbrigades voor de strandbewaking. Zij zijn verenigd in de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland, waarmee de KNRM nauwere samenwerkingsverbanden onderzoekt en beproeft.
 
Meer donateurs dan ooit
Waar ook groei in zit, is het aantal donateurs dat de KNRM steunt. 93.813 ‘Redders aan de wal’ – een recordaantal donateurs - zijn een onmisbare schakel in het voorbestaan van de organisatie, die geen subsidie ontvangt voor het reddingwerk. Deze zelfstandige positie van de KNRM is een belangrijke factor in het succes. Uit onderzoek in 2016 is ook gebleken dat de KNRM tot de meest gewaardeerde en vertrouwde goede doelen behoort. De KNRM is geliefd bij de toegewijde vrijwilligers en de donateurs, die de Redding Maatschappij vaak al generaties lang trouw steunen. Niet alleen voor de reddingbootbemanningen is de KNRM een deel van hun leven, maar ook bij donateurs betekent het donateurschap meer dan alleen een financiële ondersteuning! 
 
Acties door vrijwilligers van KNRM station Marken
Een in het oog springende actie was de aanvaring tussen twee binnenvaartschepen op de vaarroute Lelystad - Amsterdam in het voorjaar van 2016. Schepen van de KNRM en politie waren naar de plek gevaren om hulp te verlenen aan onder andere een slachtoffer. De gewonde persoon werd naar de kust gebracht, waar de ambulance klaar stond. Ook deed KNRM Marken mee aan crisisoefening 'Waterwolf 2016' op donderdag 3 november 2016. In het scenario was Marken die dag overstroomd en werd een groot aantal bemanningsleden en schippers ingezet om groepen met achtergebleven slachtoffers over het water van reddingsstation Marken naar ambulance posten in Monnickendam te vervoeren. Tijdens de oefening, werden eigen procedures, samenwerkingsprotocollen maar ook hulpmateriaal als portofoons op grote schaal getest.
 
Naast alle acties verleenden onze vrijwilligers ook assistentie bij diverse evenementen zoals de zwemwedstrijden in de Gouwzee en de intocht en het uitzwaaien van Sint Nicolaas. En uiteraard werden er vele uren gestoken in oefenen, opleidingen en onderhoud van de schepen en het terrein rondom het 'Marker' boothuis.
 
 Betrokkenheid van Marken bij opleiding Griekse redders
De KNRM was dit jaar ook buiten de landsgrenzen actief. Met een internationale hulpactie zorgde de KNRM ervoor dat in een paar maanden tijd een compleet reddingstation op het Griekse eiland Chios kon worden ingericht voor het Hellenic Rescue Team, dat met vrijwilligers hulp verleent aan vluchtelingen in nood op zee. Sijmon Zondervan van station Marken heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld door de bemanning ter plaatse te trainen. De actie werd mogelijk gemaakt door een aparte inzamelingsacties. Het reddingstation werd gebouwd op de fundamenten van de KNRM: door vrijwilligers, dankzij donateurs en geheel belangeloos.
Zie ook  "Sijmon Zondervan hielp namens KNRM ook mee in Chios'

 

 

 

 

KNRM Jaarcijfers 2016

Bron: KNRM, woensdag 18 januari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina