naar Marker Nieuws indexpagina
Herbestraten Akkerstraat, Hoogkamplaan en Noorderwerfstraat op Marken
In de week van maandag 6 februari 2017 (onder voorbehoud in verband met vorst) starten wij met het ophogen en herbestraten van de Akkerstraat, Hoogkamplaan en de Noorderwerfstraat in Marken. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij er gestart wordt ter hoogte van Noorderwerfstraat 23 t/m 30. De totale werkzaamheden zullen naar verwachting tien weken duren.
 
Vragen en contact gegevens
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wagelaar B.V. en worden namens de gemeente Waterland begeleid door de heer Justin Verleg. Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met hem.
Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574  of via de email op 
j.verleg@waterland.nl
 
Tekening definitief ontwerp Overzicht plantsoorten Parkeerband

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 20 januari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina