naar Marker Nieuws indexpagina
Kunstgrasveld Sportvereniging Marken voldoet aan normeringen
-
Naar aanleiding van de 'Zembla' uitzending van woensdag 5 oktober 2016 over de gezondheidsrisico's bij sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels is het A-veld van Sportvereniging Marken door het bedrijf SGS onderzocht op de concentratie schadelijke stoffen in dat veld. De resultaten zijn vervolgens getoetst aan de gestelde eisen, opgelegd door de Nederlandse overheid en de Europese commissie. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het A-veld van S.V. Marken aan de gestelde normen en eisen voldoet.
 
Het rubberinfill in het A-veld van S.V. Marken is gecontroleerd op herkomst door RecyBEM. Vastgesteld is dat het rubbergranulaat van autobanden is afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden.
 
Op basis van uitgebreid onderzoek heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg.
De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor het A-veld van SV Marken minder dan 75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 1000 mg-/kg. Het A-veld van S.V. Marken blijft ruimschoots onder deze norm.
 
Onderstaand zijn de meetresultaten gedetailleerd weergegeven:
 

Bron: Sportvereniging Marken, donderdag 2 februari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina