naar Marker Nieuws indexpagina
28 partijen nemen deel aan Tweede Kamerverkiezing 2017
 
Op woensdag 15 maart 2017 nemen 28 partijen deel aan de Tweede Kamerverkiezing.
De Kiesraad, centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing, heeft dit in een openbare zitting op vrijdag 3 februari bekendgemaakt. Ook zijn in de zitting twee lijstencombinaties geldig verklaard en zijn alle lijsten genummerd. Het proces-verbaal van deze zitting met alle kandidatenlijsten wordt later aan dit bericht toegevoegd.
 
De Kiesraad heeft de kandidatenlijsten van de volgende partijen geldig verklaard en als volgt genummerd:
1. VVD
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
3. PVV (Partij voor de Vrijheid)
4. SP (Socialistische Partij)
5. CDA
6. Democraten 66 (D66)
7. ChristenUnie
8. GROENLINKS
9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
10. Partij voor de Dieren
11. 50PLUS
12. OndernemersPartij
13. VNL (VoorNederland)
14. DENK
15. NIEUWE WEGEN
16. Forum voor Democratie
17. De Burger Beweging
18. Vrijzinnige Partij
19. GeenPeil
20. Piratenpartij
21. Artikel 1
22. Niet Stemmers
23. Libertarische Partij (LP)
24. Lokaal in de Kamer
25. JEZUS LEEFT
26. StemNL
27. MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R
28. Vrije Democratische Partij (VDP)
 
Op de lijsten van de Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) staan de meeste kandidaten: 171. Op die van de Vrije Democratische Partij (VDP) de minste: 1. Zowel de oudste kandidaat (93) als de jongste kandidaat (16 jaar) staan op de lijst van de Partij voor de Dieren.
 
Verzuimen
Bij het onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten op 31 januari heeft de Kiesraad bij 19 partijen ‘verzuimen’ geconstateerd. Er ontbraken bijvoorbeeld ondersteuningsverklaringen. Partijen kregen een paar dagen de tijd om deze te herstellen. Een aantal verzuimen, zo is bekendgemaakt door de Kiesraad, is niet hersteld. Dit heeft tot gevolg dat 3 partijen niet deelnemen aan de verkiezing:
 • Respect!
 • Vrouwen Partij (VP)
 • Trots op Nederland
12 partijen nemen niet deel in alle kieskringen:
 • Artikel 1
 • De Burger Beweging
 • GeenPeil
 • JEZUS LEEFT
 • Libertarische Partij
 • Lokaal in de Kamer
 • MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R
 • Niet Stemmers
 • Piratenpartij
 • StemNL
 • Vrije Democratische Partij (VDP)
 • Vrijzinnige Partij
Lijstnummering
De procedure van het nummeren van de kandidatenlijsten ging als volgt. Eerst zijn de lijsten genummerd van partijen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezing één of meer zetels behaald hebben. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Daarna heeft het centraal stembureau via loting aan nieuwe partijen een nummer toegewezen. Eerst is geloot tussen partijen die in alle kieskringen een lijst hebben ingediend.
 
Lijstencombinaties
Twee lijstencombinaties zijn geldig verklaard:
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), lijstnummer 2 en GROENLINKS, lijstnummer 8.
 • ChristenUnie, lijstnummer 7 en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), lijstnummer 9
 

Bron: Kiesraad, vrijdag 3 februari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina