naar Marker Nieuws indexpagina
Bron scheiden = restafval vermijden
Restafval bestaat uit diverse bestanddelen
 
Op rijksniveau is besloten om in te zetten op het verminderen van restafval en zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen. Gemeente Waterland volgt dit beleid en heeft daarom het Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 opgesteld.  In de vergadering van 7 februari jl. heeft de gemeenteraad met dit beleidsplan ingestemd. Dat betekent dat gemeente Waterland wil streven naar meer en een nog betere scheiding van afval. Insteek is om ervoor voor te zorgen dat er zoveel mogelijk “aan de voorkant” afval wordt gescheiden zodat er “aan de achterkant” zo min mogelijk restafval overblijft. Dat heeft een positief effect op het milieu maar levert uiteindelijk ook kostenbesparing op. 

Op dit moment leveren inwoners van Waterland (inclusief grofvuil) meer dan 250 kg huishoudelijk restafval  per inwoner aan. Het streven is het restafval in 2020 te reduceren tot 100 kg en in 2025 zelfs tot 30 kg.
 
Uitgesplitst naar soorten afval bevat het restafval van Waterland nog veel grondstoffen. Een overzicht in kilo per inwoner:
  • GFT: 106 kg
  • Oud papier en karton: 25 kg
  • Glas: 7 kg
  • Textiel: 11 kg
  • Kunststof: 39 kg
  • Restafval: 20 kg
  • Overig: 17 kg
Veel afvalsoorten kunnen al apart worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan oud-papier en karton, plastic verpakkingen/metalen en drankkartons (PMD), GFT, oude kleding, glas en dergelijke. 
 
Wij gaan de komende periode uitvoering geven aan het grondstoffenbeleidsplan en willen er daarmee voor zorgen dat het voor u nog makkelijker wordt om het restafval te beperken. Op deze pagina maar ook via onze andere communicatiekanalen besteden wij aandacht aan dit onderwerp. Houdt u onze berichtgeving daarover dus in de gaten!
 
Brochure 'Van Afval naar Grondstof'

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 16 februari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina