naar Marker Nieuws indexpagina
'Plakken en kladden' mag dat overal in de gemeente Waterland?
 
Als we het hebben over plakken en kladden in de openbare ruimte, wat bedoelen we daar dan mee? Onder plakken valt het aanbrengen van posters en reclame-uitingen op onroerende zaken, zoals gebouwen, elektrahuisjes en lantaarnpalen. Bij kladden kunt u denken aan het spuiten van graffiti, schilderen of het schrijven en tekenen met markers op onroerende zaken. De cartoon maakt duidelijk dat dit in Waterland verboden is. Ook is het niet toegestaan om aanplakbiljetten en/of posters met plak- en verfgereedschap (kalk, teer, lijm kleur of verfstof) bij u te hebben. Natuurlijk geldt dit alleen als u daadwerkelijk van plan bent om te gaan bekladden of te beplakken. 

Uiteraard is het wel toegestaan om op straat of huis aan huis reclame te verspreiden. U kunt hierbij denken aan het bezorgen/uitdelen van folders en proefmonsters.

In de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 (APV) staan regels over plakken en kladden in de openbare ruimte. In artikel 2:42 van de APV staat aangegeven dat het verboden is om:
  • een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden;
  • zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken of met klak, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding of tekst aan te brengen. Wanneer u toestemming van de eigenaar heeft bent u verplicht om deze toestemming te tonen als een opsporingsambtenaar, zoals de politie of de boa, hier om vraagt.
Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen. Deze aanplakborden mogen echter niet worden gebruikt voor handelsreclame. 

Heeft u vragen over plakken en kladden? Neemt u dan contact op met de gemeente via
telefoonnummer (0299) 658 585
of via gemeente@waterland.nl.
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 16 februari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina