naar Marker Nieuws indexpagina
Maandag 13 maart in ‘Het Trefpunt’ presentatie ‘Marken boven Water’
Aanvang 20.00 uur
 
Alle inwoners van Marken worden op maandag 13 maart 2017 uitgenodigd, voor een informatieavond in dorpshuis ‘Het Trefpunt’.  Tijdens de avond krijgt u informatie over waterbewust wonen en hoe je daar op Marken in de toekomst naar kan gaan handelen.
 
Waterbewust wonen heeft Marken gevormd en is verankerd in de identiteit van het (schier)eiland. Hier staan de kenmerkende werven met werf-, en paalwoningen die vroeger zijn ontwikkeld toen het Markermeer nog Zuiderzee was en het eiland een aantal keren per jaar overstroomde. De ontwikkeling van het klimaat en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging blijft, ondanks de bouw van de Afsluitdijk, onvoorspelbaar. De toename van clusterbuien en de kleine, maar altijd aanwezig kans op een overstroming zijn echter wel degelijk reden om Marken en de laag gelegen delen van West-Nederland voor de lange termijn (weer) waterbewust en zelfredzaam in te richten.
 
Voortbordurend op de conclusies uit de onlangs afgesloten pilot Meerlaagsveiligheid is de afgelopen maanden samen met een aantal bewoners en betrokkenen (o.a. de werkgroep ‘wonen’ van de Stichting Eilandraad Marken) verkend, hoe Marken in de toekomst weer waterbewust en zelfredzaam kan worden. Mede op basis van historische Markerwoningen en bouwmethoden is naar nieuwe waterbestendige woningtypen gezocht die voldoen aan de huidige tijdsgeest en woonwensen. Logischerwijs zijn ook mogelijke en wenselijke locaties voor deze nieuwe woningtypes beschouwd, die kunnen helpen om het voorzieningenniveau te handhaven en de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit te vergroten. Bij het streven om op de lange termijn weer waterbewust en zelfredzaam te zijn, is het laveren tussen het toevoegen van nieuwe woningtypes en het bieden van maatwerkoplossingen voor bestaande laag gelegen woningen.
 
De resultaten in de vorm van concrete handelingsperspectieven zijn, naar wij verwachten, bruikbaar voor bewoners en betrokken overheden op Marken maar ook toepasbaar voor andere laaggelegen gebieden in West Nederland.
 
  'Marken boven Water' vrijdag 10 juni 2016  
  Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 7  (2017)  

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 17 februari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina