script type="text/javascript"> if (screen.width <= 574) { var r = confirm("Klein Scherm gevonden.\nClick \"OK\" voor MOBILE SITE."); if (r==true) { document.location = "http://wp.me/p5hXBT-48n"; } } S.V. Marken houdt richtlijnen KNVB aan inzake kunstgras
 naar Marker Nieuws indexpagina
S.V. Marken houdt richtlijnen KNVB aan inzake kunstgras
 
Afgelopen woensdag 15 februari 2017 is het onderwerp “kunstgrasvelden met rubbergranulaat” behandeld in het televisieprogramma 'Zembla'
 
In het televisieprogramma zijn er opnieuw kritische (wetenschappelijke) vraagtekens geplaatst bij de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Volgens het RIVM worden de uitkomsten van haar onderzoek niet weerlegd door de inzichten die in de uitzending van Zembla worden getoond. Dat betekent dat de conclusie van het RIVM blijft staan dat het veilig is om te sporten op kunstgrasvelden. 
Lees hier de uitgebreide reactie van het RIVM. 
 
De gemeente Waterland volgt dit standpunt maar vindt het wel zorgelijk dat er discussie is over de veiligheid van deze kunstgrasvelden. 
 
Standpunt RIVM, GGD GHOR, KNVB, VSG, e.a.
KNVB, RIVM en de GGD GHOR zijn van mening dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen. Het onderzoek van RIVM van eind december 2016 geeft ook geen andere inzichten. 
 
Europees en Amerikaans onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Mede n.a.v. deze rapportage zal een hernieuwde discussie in Europees verband gevoerd worden over de twee verschillende normen voor mengsels en producten.  
Het onderzoek in Amerika naar rubbergranulaat en voorkomende gevallen van kanker en dan in het bijzonder bij keepers is zeer recent gepubliceerd.
De belangrijkste conclusie is dat er geen causaal verband te leggen valt, wat leidt tot o.a. de volgende aanbeveling: “The Washington State Department of Health recommends that people who enjoy soccer continue to play regardless of the type of field surface.”
 
S.V. Marken houdt de richtlijnen van de KNVB aan en volgt het standpunt van de gemeente Waterland. Het bestuur van S.V. Marken houdt de berichtgevingen over dit onderwerp nauwlettend in de gaten en heeft hierover contact met de KNVB en de Gemeente Waterland.
 

Bron: Sportvereniging Marken, zaterdag 18 februari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina