naar Marker Nieuws indexpagina
Bezoekje aan Monumenten- en Welstandscommissie gemeente Waterland
V.l.n.r. : Nico Zimmermann, Willy Meekes, Joost Buchner, Miranda Reitsma, Sjef Kwakman en Marinus Blok
 
De Monumenten- en Welstandscommissie Waterland vergadert op maandag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van de gemeente Waterland, Pierebaan 3 te Monnickendam. Afgelopen maandag was er zo’n vergadering. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk.
 
Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen
Als je gaat bouwen of verbouwen moeten bouwplannen voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe je gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de ‘Welstandsnota’. De welstandscommissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of je bouwplan aan de eisen voldoet. Dit doen zij door een welstandsadvies te geven.
 
Binnen de gemeente Waterland zijn twee soorten Welstandsgebieden:
Regulier Welstands Gebied (Op Marken bijvoorbeeld de Minneweg)
Bijzonder Welstands Gebied (Op Marken bijvoorbeeld de Werven en de Kerkbuurt)
 
Er stonden deze week tien punten op de agenda. Deze punten werden doorlopend door de commissie behandeld.  Er zijn twee soorten commissies. De kleine commissie (± 4 personen) voor de ‘lichtere’ gevallen en de grote commissie (alle commissie leden) voor de ‘zwaardere’ gevallen.
Een ieder mag z’n plannen ook toelichten of laten toelichten voor de commissie, maar hoeft niet.
 
Welke commissie leden waren afgelopen maandag aanwezig ?
Miranda Reitsma, stedenbouwkundige, voorzitter
Nico Zimmermann, architect
Sjef Kwakman, burgerlid, Vereniging Oud Broek in Waterland
Joost Buchner, monumentendeskundige
Marinus Blok, burgerlid vanuit de Vereniging Oud Monnickendam
 
Als plantoelichters waren aanwezig:
Sybren Bruinsma
Marieke Leeverink
 
Als commissiecoördinator was aanwezig:
Willy Meekes
 
Het was voor de commissie de eerste keer, dat een geïnteresseerde bezoeker de gehele vergadering aanwezig was.
 
Pagina gemeente Waterland 'Welstandsadvies voor bouw en verbouwen'
Welstandsnota Waterland 2013

Bron: PepProductions, maandag 20 februari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina