naar Marker Nieuws indexpagina
Aanvragen parkeervergunningen en bezoekerspassen voor Marken
mogelijk vanaf woensdag 1 maart 2017
 
Vanaf 1 maart kunnen er nieuwe parkeervergunningen en bezoekerspassen worden aangevraagd voor Marken. Er is geen inrijontheffing meer nodig voor inwoners, bedrijven of vaste bezoekers. Vaste bezoekers kunnen nu gebruik maken van een bezoekerspas van een inwoner van Marken of een parkeervergunning voor het grote parkeerterrein aan te schaffen. Helaas is het, ondanks veel inspanning, niet gelukt om het ook voor ondernemers mogelijk te maken om de aanvraag digitaal (via e-Herkenning) te doen. Inwoners kunnen hun aanvraag wel digitaal doen (via DigiD). Er bestaan diverse soorten vergunningen die kunnen worden aangevraagd. 
 
Nieuwe parkeervergunningen
Als inwoner of bedrijf op Marken kunt u tot en met vrijdag 31 maart 2017 uw huidige parkeervergunning kosteloos omwisselen voor een nieuwe vergunning. Na 31 maart 2017 zijn hier wel kosten aan verbonden. De legeskosten bedragen dan € 14,98 wanneer u deze digitaal aanvraagt en € 21,40 wanneer u deze aan het loket van Publiekszaken aanvraagt. De nieuwe parkeervergunning is maximaal vijf jaar geldig. U hoeft uw oude vergunning niet bij ons in te leveren. U kunt alleen een parkeervergunning aanvragen voor een auto die op uw naam staat. Als u een leaseauto heeft, dan dient u bij het aanvragen via de website het leasecontract te uploaden of mee te nemen als u de vergunning aan het loket aanvraagt. 
 
Bezoekerspas
Voor iedere inwoner of ondernemer bestaat de mogelijkheid om een “bezoekerspas op adres” aan te schaffen. Per woonadres wordt één bezoekerspas verstrekt, per bedrijf worden er maximaal twee verstrekt. De legeskosten bedragen € 14,98 wanneer u deze digitaal aanvraagt en € 21,40 wanneer u deze aan het loket van Publiekszaken aanvraagt. De bezoekerspas is maximaal vijf jaar geldig. De bezoekerspas moet van buitenaf duidelijk zichtbaar achter de voorruit op het dashboard van de auto neergelegd worden. 
 
Parkeren voor vaste bezoekers
Vaste bezoekers van Marken kunnen een parkeervergunning voor het grote parkeerterrein aanvragen. Daarmee kan uitsluitend op het grote parkeerterrein geparkeerd worden. Deze vergunning is kenteken gebonden. De legeskosten voor deze parkeervergunning bedragen € 21,00 wanneer deze digitaal wordt aangevraagd en € 30,00 wanneer deze aan het loket van Publiekszaken wordt aangevraagd. Deze parkeervergunning voor het grote parkeerterrein is maximaal één jaar geldig. 
 
Handhaving
De afgelopen periode hebben wij op Marken niet gecontroleerd op het hebben van de juiste vergunningen. Vanaf 1 april komt hier verandering in en gaan wij weer controleren op het  in bezit zijn van de juiste vergunning. Vraag uw vergunning dus op tijd aan en plaats de nieuwe vergunning duidelijk zichtbaar aan de passagierszijde bovenaan de voorruit van de auto. Vanwege de verwachte drukte houden wij u via onze website op de hoogte wanneer wij uw aanvraag hebben verwerkt en op de post hebben gedaan.
 
Hoe aanvragen?
U heeft hiervoor drie methoden. Veruit de goedkoopste en snelste methode is digitaal via onze website voor de inwoners en per e-mail voor de bedrijven. 
 
1. Digitaal inwoner / vaste bezoeker
2. Digitaal bedrijf
3. Via antwoordstrook inwoners / ondernemers

1. Digitaal inwoner/ vaste bezoeker:
Als inwoner of vaste bezoeker van Marken kunt u via onze website inloggen met uw DigiD en de vergunning aanvragen via de volgende
 
Aanvragen parkeervergunning via DigiD
 
Wanneer u gebruik maakt van de digitale optie, ontvangt u 30% korting op de legeskosten voor de bezoekerspas en worden de vergunningen kosteloos thuis gestuurd. 

2. Digitaal bedrijf:
Zoals al in de aanhef omschreven is het voor bedrijven helaas nog niet mogelijk om via e-Herkenning een vergunning aan te vragen. Om u niet te benadelen met de hogere kosten en extra moeite, kunt u tot die tijd uw aanvraag e-mailen naar publiekszaken@waterland.nl .
In uw e-mail moet het volgende staan:
  • Voor welk bedrijf de aanvraag is
  • Welke product u wilt aanvragen (1 of 2 bezoekerspassen en 1, 2, 3, 4 of 5 parkeervergunningen)
  • Kenteken(s) en de naam waarop het kenteken staat
  • Adres en telefoonnummer
Wanneer u gebruik maakt van deze email optie, ontvangt u 30% korting op de legeskosten.
U dient de legeskosten over te maken naar IBAN NL24 RABO 0342 8792 00 ten name van Gemeente Waterland, onder vermelding van uw bedrijfsnaam en adres. Let op: wij nemen uw aanvraag pas in behandeling, zodra de betaling is ontvangen.
U betaalt voor één bezoekerspas € 14,98 en € 29,96 voor twee bezoekerspassen.
 
3. Antwoordstrook inwoners / ondernemers Vraag & Antwoord Parkeren & Inrijden Marken
Onderstaand de bewoners- / ondernemersbrief:

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 1 maart 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina