naar Marker Nieuws indexpagina
Baggeractiviteiten in de Marker haven
Vrijdag zijn de baggeractiviteiten begonnen bij de ingang van de Marker haven
 
Het zal de oplettende Marker niet ontgaan zijn. Er is wat loos in onze haven. De 'Nieuwe Haven' is helemaal leeg, de drijvende steiger is weg en een aantal palen is getrokken. Kortom: Aktie.
 
Al enige jaren kampen de Watersportvereniging ‘Marken’ en de Zeilvereniging ‘’t Y’ een steeds ondiepere haven. Afgelopen jaar was het zelfs zo, dat schepen niet meer uit hun ligplaatsen konden komen. Tijd om aan de bel te trekken bij onze huisbaas.
 
In eerste instantie opereerden de beide verenigingen afzonderlijk van elkaar, maar al snel trokken ze samen op richting Rijkswaterstaat, met de gedachte, dat ze daar het probleem stevig zouden omarmen. Niets was echter minder waar. In de vernieuwde huurovereenkomsten van de verenigingen was vastgelegd dat men zelf verantwoordelijk waren voor het onderhoud van de haven, inclusief het baggeren.
 
Echter, de beide vereniging is dit nooit expliciet duidelijk gemaakt en ontstond er verwarring alom. Immers, er was in de begrotingen van de afgelopen decennia geen rekening gehouden met een dergelijke grote kostenpost.
 
Na enkele maanden werd duidelijk, dat de druk op Rijkswaterstaat om het uitdiepen van de haven voor hun rekening te nemen geen resultaat op zou leveren. Dus togen de beide verenigingen zelf aan het werk. Er werd opdracht gegeven om het slib in de haven te analyseren op vervuiling en er werd gezocht naar een aannemer, die tegen een betaalbare prijs het slib zou kunnen afvoeren.
 
Ze zeggen wel eens: “Zonder geluk vaart niemand wel”. Het geluk was, dat er in Monnickendam, in opdracht van de gemeente Waterland, een baggerproject werd uitgevoerd, waarbij het schone slib tegen een zeer gunstige prijs kon worden gedumpt bij de nieuw aan te leggen Marker Wadden.
 
Er werd contact gelegd met de gemeente Waterland. En ja, er kon worden meegelift met de scherpe voorwaarden die de gemeente had afgedwongen bij de Marker Wadden. De volgende positieve ontwikkeling was dat de aannemer ruimte had in zijn planning en de Marker haven aansluitend aan het project in Monnickendam kon uitbaggeren.
 
Met instemming van de leden van de beide verenigingen kon de financiering rond gemaakt worden en zodoende kan men nu genieten van de baggeractiviteiten in de haven van Marken, waarbij aansluitend, in het deel van de watersportvereniging Marken, nieuwe boxpalen worden geslagen en de geheel gerenoveerde drijvende steiger weer op zijn plek gelegd wordt.
 
Opening vaarseizoen
Zaterdag 15 april, de opening van het vaarseizoen, staan de havens van de beide verenigingen weer geheel tot de beschikking van de watersporters.
 
De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door  Van der Meulen Woudsend B.V. uit Woudsend (Friesland) met het kraanschip 'Triton'
  De 'Nieuwe Haven' is helemaal leeg
Met dank aan Ben Lammes, voorzitter Watersportvereniging 'Marken' voor de tekstuele bijdrage

Bron: PepProductions, zaterdag 11 maart 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina