naar Marker Nieuws indexpagina
Weinig belangstelling uit Marken voor presentatie ‘Marken boven Water’
 
Maandagavond werd in dorpshuis 'Het Trefpunt' op Marken een informatieavond georganiseerd over 'Marken boven Water'. Tijdens deze avond kregen de aanwezigen informatie over waterbewust wonen en hoe je daar op Marken in de toekomst naar kan gaan handelen.
 
Onder de aanwezigen medewerkers van de gemeente Waterland, enkele Raadsleden, burgemeester Wagenaar-Kroon, weerman Gerrit Hiemstra, medewerkers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat.
 
Waterbewust wonen heeft Marken gevormd en is verankerd in de identiteit van het (schier)eiland. Hier staan de kenmerkende werven met werf-, en paalwoningen die vroeger zijn ontwikkeld toen het Markermeer nog Zuiderzee was en het eiland een aantal keren per jaar overstroomde. De ontwikkeling van het klimaat en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging blijft, ondanks de bouw van de Afsluitdijk, onvoorspelbaar. De toename van clusterbuien en de kleine, maar altijd aanwezig kans op een overstroming zijn echter wel degelijk reden om Marken en de laag gelegen delen van West-Nederland voor de lange termijn (weer) waterbewust en zelfredzaam in te richten.
 
Voortbordurend op de conclusies uit de onlangs afgesloten pilot Meerlaagsveiligheid is de afgelopen maanden samen met een aantal bewoners en betrokkenen (onder andere de werkgroep ‘Wonen’ van de Stichting Eilandraad Marken) verkend, hoe Marken in de toekomst weer waterbewust en zelfredzaam kan worden. Mede op basis van historische Markerwoningen en bouwmethoden is naar nieuwe waterbestendige woningtypen gezocht die voldoen aan de huidige tijdsgeest en woonwensen. Logischerwijs zijn ook mogelijke en wenselijke locaties voor deze nieuwe woningtypes beschouwd, die kunnen helpen om het voorzieningenniveau te handhaven en de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit te vergroten. Bij het streven om op de lange termijn weer waterbewust en zelfredzaam te zijn, is het laveren tussen het toevoegen van nieuwe woningtypes en het bieden van maatwerkoplossingen voor bestaande laag gelegen woningen.
 
Door een aantal sprekers werd dit toegelicht.
 
Onderstaand in PDF het complete document.
 
'Marken boven Water' deel II Bouwstenen voor een waterbewuste toekomst (maart 2017)
  Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon
Gerrit Hiemstra Gerrit Hiemstra
  Deze persoon presenteerde 'Marken boven Water'

Bron: PepProductions, dinsdag 14 maart 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina