naar Marker Nieuws indexpagina
Géén parkeervergunning Marken nodig bij parkeren op eigen grond
Per vrijdag 3 maart 2017 werden er nieuwe parkeer- en inrijbesluiten vastgesteld door de gemeente Waterland voor Marken. Bekend gemaakt in de Staatscourant onder nummer 12.518 en 12.531.
 
Nu kreeg de redactie een aantal vragen over “hoe te handelen bij parkeren op EIGEN grond” ? 
 
Bij parkeren op eigen grond behoef je geen parkeervergunning aan te schaffen. Er moet wel duidelijk te zien zijn vanaf de openbare weg, dat het eigen grond is.
 
Waarom dit item ?
Heden morgen was er een inwoonster uit Marken bij de balie in het gemeentehuis van Waterland in Monnickendam. Ze vroeg om vier inrijvergunningen voor Marken, daar het gezin vier auto’s bezit. Ze had de balie medewerkster ook medegedeeld dat de vier auto’s altijd op eigen grond parkeren. Bij het loket werd medegedeeld dat dit niet mogelijk was. De inwoonster werd ‘witheet’. Ze is vervolgens huiswaarts gekeerd.
 
Deze middag kreeg de redactie dit verhaal te horen van de inwoonster. De redactie nam telefonisch contact op met de betreffende afdeling op het gemeentehuis en liet de inwoonster meeluisteren. Daar werd medegedeeld, dat als een inwoner van Marken op eigen grond parkeert, er geen parkeervergunning nodig is.
 
Het fenomeen ‘inrijvergunning’ bestaat sinds vrijdag 3 maart 2017 niet meer, daar ‘bestemmingsverkeer’ (weergegeven met onderbord ‘OB108’) Marken altijd op mag rijden.
Bij ‘bestemmingsverkeer’ moet een bestuur(d)(st)er, als deze wordt aangehouden, wel kunnen aangeven wat de bestemming is.
 
Parkeer je op gemeente grond, dan heb je natuurlijk wel een parkeervergunning nodig.

Bron: PepProductions, donderdag 16 maart 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina