naar Marker Nieuws indexpagina
Bebording gewijzigde verkeersregels op Marken deze week aangepast
 
Op woensdag 22 maart 2017 wordt er gestart met het plaatsen van de nieuwe verkeersborden om de nieuwe regels met betrekking tot het parkeren & inrijden op Marken in te laten gaan. Tevens worden de onderborden “uitgezonderd vergunninghouders” aangepast in “uitgezonderd bestemmingsverkeer”. 

Op korte termijn wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de parkeervergunningen en bezoekerspassen voor Marken.
 

Bron: Gemeente Waterland, maandag 20 maart 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina