naar Marker Nieuws indexpagina
Enquête 'Veilig wonen & leven op Marken'
Het invullen duurt ongeveer 10 minuten
 
Als inwoner van Marken kent u uw woonomgeving het beste. Hoe ervaart u de veiligheid op Marken? Welke risico's kent u? En via welke middelen wilt u geïnformeerd worden over preventie en over een realistische dreiging? Dit willen wij graag bij u ophalen via deze enquête.
 
Door mee te doen aan de enquête oefent u invloed uit op de communicatie die de overheid inzet voor voorlichting aan de inwoners van Marken. De resultaten uit deze enquête worden vergeleken met de antwoorden uit 2015.
 
Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.
 
In 2015 heeft Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een 0-meting gedaan onder de inwoners van Marken. In deze meting hebben wij onderzocht wat het waterveiligheidsbewustzijn is van de inwoners. Afgelopen 2 jaar zijn er tal van activiteiten geweest om het bewustzijn te verhogen. Nu, 2 jaar later, willen wij een 1-meting gaan houden om het effect/verschil te kunnen meten.
 
Bovenstaande kunt u ook terugvinden als bijlage bij 'Ons Streekblad' van donderdag 30 maart 2017

Bron: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, donderdag 30 maart 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina