naar Marker Nieuws indexpagina
Modelaanpak 'Veilig Fietsen' in de gemeente Waterland
 
Specifieke aandachtspunten
Tijdens twee bijeenkomsten, een met experts van de Fietsersbond, Stadsregio Amsterdam, politie en gemeente Waterland op 21 juli 2016, een met (vertegenwoordigers van) bewoners op 19 september 2016, zijn fietsknelpunten besproken binnen de gemeente Waterland. De knelpunten hebben met name betrekking op de fietsinfrastructuur; waar is door de inrichting verbetering mogelijk om de fietsveiligheid te verhogen.
 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de belangrijkste knelpunten op Marken. Op de pagina’s staan de knelpunten op kaart aangegeven en beschreven in de tabel daaronder. De laatste kolom geeft aan wie de wegbeheerder is van de betreffende weg
G = gemeente Waterland
P = Provincie Noord-Holland
H = Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
X = buiten het grondgebied van gemeente Waterland
 
Onderstaand de twee pagina's over Marken uit het rapport modelaanpak Veilig Fietsen
Volledig Rapport modelaanpak Veilig Fietsen door AnteaGroup in PDF
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 13 (2017)

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 30 maart 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina