naar Marker Nieuws indexpagina
Marken en Uitdam tien jaar ‘hart-safe’

Het leven op Marken en in Uitdam werd tien jaar geleden een stuk veiliger. De Waterlandse woongemeenschappen kregen in het voorjaar van 2007 de beschikking over vijf Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s). Inmiddels is dat aantal ‘gegroeid’ naar acht, zes op Marken en twee in Uitdam.
 
Het begin
Op maandag 5 februari 2007 werd de Stichting AED Marken-Uitdam opgericht, welke het beheer heeft over de AED’s. De AED’s werden opgehangen en operationeel op maandag 2 april 2007. Vier op Marken en één in Uitdam.
 
Hein Zeeman
De ‘grote’ kracht achter het AED project op Marken en in Uitdam was de in november 2011 overleden Hein Zeeman, beter bekend als ‘Hein van de Smid’. Zeeman heeft in die tijd heel wat tijd gestoken om de financiering rond te krijgen. Hij heeft zelfs financiële middelen opgehaald met z’n vijftig jarige huwelijks jubileum.  
Hij heeft het zelfs voor elkaar gekregen dat notaris Jos Hofstee de oprichting van de AED Stichting gratis deed. Alles voor het goede doel.
 
In de tien jaar zijn er drie AED’s bijgekomen. Twee op Marken en één in Uitdam. Buiten de AED’s van de Stichting, hangt er ook een AED bij Sportvereniging Marken en in supermarkt Deen. Deze mogen ook door de vele vrijwilligers van Stichting worden gebruikt, indien dat nodig is.
 
Vrijwilligers
De vrijwilligers van de Stichting, bestaan uit leden van de plaatselijke EHBO vereniging, KNRM Marken, Brandweer Marken en personen die een reanimatie diploma hebben van de Nederlandse Hartstichting. Deze worden bij een actie via een pager en/of  via SMS opgeroepen, via het alarmnummer 112.
 
Financiering
De Stichting wordt gefinancierd door subsidie van de gemeente Waterland en door donaties van vele sympathisanten. Als u ook sympathisant wilt worden, kunt u zich wenden tot Hette Teerhuis (voorzitter), Neel Huurman (secretaris), Piet Bos (bestuurslid Uitdam) of tot de penningmeester Pieter Elbert Pereboom (Pep). Bert Honingh heeft de coördinatie in Uitdam.

Sympathisant machtiging in PDF

Bron: PepProductions, zondag 2 april 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina