naar Marker Nieuws indexpagina
Woningcorporatie Intermaris alsnog werkzaam in Waterland
Gemeente Waterland tevreden met uitkomst bezwaar
 
Woningcorporatie Intermaris heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alsnog toestemming gekregen om te investeren in Waterland. Eerder heeft de minister dit verzoek afgewezen. Dit had tot gevolg dat Wooncompagnie als enige reguliere woningcorporatie in Waterland het volkshuisvestingsbeleid mocht uitvoeren. Nadat Intermaris en gemeente Waterland gezamenlijk bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van de minister heeft Intermaris toch toestemming gekregen om in Waterland werkzaam te blijven. 
 
Samenwerking
Portefeuillehouder Jacob Kes is tevreden met het resultaat: “Tijdens de recente totstandkoming van de prestatieafspraken is al gebleken dat samenwerking tussen de corporaties, huurdersverenigingen en de gemeente soepel verloopt. Het is fijn om te zien dat ook in dit traject alle partijen zich gezamenlijk hebben ingezet voor een voortzetting van de samenwerking. Immers, het aantekenen van bezwaar is mede ondersteund door woningcorporatie Wooncompagnie en de huurdersverenigingen De Vijfhoek en Interwhere. Het is voor gemeente Waterland belangrijk om niet alleen afhankelijk te zijn van Wooncompagnie voor het op peil houden en uitbreiden van de sociale huurwoningvoorraad. De nieuwbouwmogelijkheden in Waterland zijn vaak kleinschalig en versnipperd en vragen daardoor (organisatorisch) veel capaciteit van woningcorporaties. Om te voorkomen dat in een nieuwbouwproject wegens piekbelasting geen sociale huurwoningen tot stand komen, is het voor ons belangrijk om met twee woningcorporaties te kunnen samenwerken”. 
 
Ontheffing
Op grond van de gewijzigde Woningwet mogen woningcorporaties niet werkzaam zijn buiten de eigen woningmarktregio. Waterland ligt in het grensgebied van de MRA woningmarktregio en de woningcorporaties Wooncompagnie en Intermaris zijn gevestigd buiten de MRA woningmarktregio. Daarom hebben zij een ontheffing aan de minister gevraagd om toch in Waterland werkzaam te mogen blijven. Wooncompagnie heeft de ontheffing gekregen en Intermaris in eerste instantie niet. De reden hiervoor was dat de minister één woningcorporatie voor Waterland voldoende achtte. De minister heeft naar aanleiding van de ingediende bezwaren ingezien dat een enkele woningcorporatie de uitbreidingsbehoefte in Waterland niet kan realiseren en heeft daarom alsnog een ontheffing aan Intermaris verleend. Na 5 jaar evalueert de minister of de ontheffing nog steeds noodzakelijk is. 
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 26 april 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina