naar Marker Nieuws indexpagina
CWW verdeelt € 20.118 onder 33 maatschappelijke initiatieven
Coöperatie Windenergie Waterland (CWW)
 
Elk jaar stelt de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) een bedrag van ongeveer € 20.000,= beschikbaar voor allerlei initiatieven en activiteiten in de gemeenten Waterland & Edam-Volendam. In 'Het Weeshuis' in Monnickendam werden de sponsorbijdragen afgelopen vrijdag 28 april uitgereikt.
 
De molens bij 'de Nes' maken winst, en de coöperatie verdeelt dat onder de 'Stichting Duurzaam Waterland', die dat geld gebruikt om "het gebruik en bewustzijn van duurzame energie in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam te bevorderen". Verder stelt de CWW elk jaar een sponsorbedrag beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. In 'Het Weeshuis' was dat laatste aan de beurt. Maar liefst meer dan 40 aanvragen waren bij het sponsorcomité binnengekomen; en daarvan zijn er 33 toegekend.
 
Voorzitter Wouter Tillemans opende de avond met een kort verhaal over de CWW en de toekomst. Daarna was het woord aan het comité. Dat bestaat uit Frank Dutman en Petra Meijssen en zij hebben de dankbare taak het geld zo goed mogelijk te verdelen. Maar het is meer dan leuk geld geven. Er wordt kritisch gekeken of het wel een algemeen doel dient, of het in het gebied valt en of het verschillende doelgroepen bereikt.
 
Omroep PIM viel ook in de prijzen. Er was een aanvraag gedaan om een sterke computer aan te schaffen die het “editen” van de programma’s mogelijk maakt. PIM groeit en er zijn meer vrijwilligers bezig met het samenstellen van programma’s. Op deze manier wordt de productie van items wel iets gemakkelijker.
 
Naast PIM werden er nog zo’n 32 andere aanvragen toegekend. Een kleine opsomming zonder volledig te zijn: een aantal sportverenigingen die jeugdactiviteiten willen promoten; allerlei culturele initiatieven van Tuintonen tot zangkoren. Ook Huis aan het Water kreeg een bedrag, de buurtbus ook, en de werkgroep Archeologie, en Pieter Pereboom voor zijn website met Marker Nieuws. Het Middeleeuws Genootschap kreeg een donatie voor herstel van het Sinterklaasdoek, de sluiswachters kunnen hun hesjes kopen, de kinderen gaan spelen in het Speeltorenmuseum, en ook in de speeltuin. En tenslotte het Sinterklaas comité, want dat let op de kleintjes.
 
Op Marken werden vier projecten gehonoreerd:
Complete lijst met gehonoreerde sponsorbijdrage 2017 in pdf
Sponsor verslag CWW 2016 in pdf
Molenaar van de windmolens Piet Visser, Petra Meijssen, Frank Dutman en Wouter Tillemans
Frank Dutman  en Petra Meijssen Cor Visser kwam naar voren namens het Marker Mannenkoor
Elbert Stoker en Naomi Kaars kwamen naar voren namens ''t Spotje' Pieter Pereboom kwam naar voren namens Marker Nieuws