naar Marker Nieuws indexpagina
Eerste broedvogels gesignaleerd op de Marker Wadden
 
De eerste broedvogels zijn gesignaleerd op de Marker Wadden. Kokmeeuw, kluut en visdief zijn de pioniers die nu al op het nieuwe opgespoten eiland nestelen. Vogelkenners verwachten dit jaar nog meer soorten.
 
Vogelkenners telden dinsdag de eerste nesten in het kader van het Broedvogel Monitoring Project van Sovon. Een project dat al sinds 1984 loopt en tot doel heeft om jaarlijkse veranderingen vast te leggen van de aantallen broedvogels in Nederland.
 
Meer broedvogels op komst
'Geweldig nieuws', vindt Ruben Kluit van Natuurmonumenten die heeft meegeteld. 'We hebben in totaal al bijna vijftig vogelsoorten geteld op Marker Wadden, maar van echte broedgevallen was nog geen sprake. Nu hebben we daadwerkelijk de eerste nesten gezien. En er volgen ongetwijfeld meer soorten. Op basis van waarnemingen verwachten we dit jaar dat naast de kokmeeuw, kluut en visdief ook de zwartkopmeeuw, kleine plevier, bontbekplevier, witte kwikstaart en strandplevier dit jaar op Marker Wadden gaan broeden'.
 
Bijna vijftig soorten
In april en mei zijn in totaal bijna vijftig vogelsoorten geteld. De jongste nieuwkomers zijn de dwergmeeuw, scholekster en steenloper.
 

Bron: FlevoPost, donderdag 18 mei 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina