naar Marker Nieuws indexpagina
Economische agenda gemeente Waterland 2017-2018
 
In het collegeprogramma 2014-2018 is de ontwikkeling van de economische agenda aangekondigd.  De agenda moet antwoord geven op de vraag hoe de gemeente Waterland economisch vitaal kan blijven. Het betreft een uitvoeringsagenda met concrete acties die dienen te worden opgepakt in de periode 2017-2018.
 
Speerpunten economisch beleid
Op basis van literatuurstudie, gesprekken met ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemers Ún een brainstormavond voor ondernemers zijn vier speerpunten voor het economisch beleid van 2017-2018 geformuleerd:
 
1. Verbeteren ondernemersklimaat
2. Verbreden gemeentelijke dienstverlening
3. Versterken visie detailhandel
4. Vergroten van mogelijkheden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 
Uw contactpersoon voor economische zaken bij gemeente Waterland is Lucie van Vliet-Berndsen. U kunt haar bereiken op economischezaken@waterland.nl
 
Op de agenda staan onder andere:
Voorzetting verkiezing 'Ondernemer van het jaar'
Organisatie verkiezing 'Start van het Jaar'
Inzet op verbetering digitale infrastructuur door realisatie breedband in de gemeente
 
Economische agenda gemeente Waterland 2017-2018

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 18 mei 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina