naar Marker Nieuws indexpagina
Speuren naar archeologische vindplaatsen bij dijkversterking Marken
 
Eind mei en begin juni 2017 doet Rijkswaterstaat archeologisch onderzoek op Marken. Langs de Zuid- en Westkade speuren archeologen zowel onder als boven water naar archeologische vindplaatsen. Zo komt de aannemer bij het versterken van de dijk niet voor verrassingen te staan.
 
Inspectie onder water
Ingenieursbureau Sweco voert het archeologisch onderzoek uit in samenwerking met het archeologische adviesbureau ADC ArcheoProjecten. In de week van 29 mei tast een GEOsurveyor V, een vaartuig met een sonar, het Markermeer en de Gouwzee af. Detecteert de sonar een archeologische vindplaats op de bodem van het meer of de zee, dan dalen onderwaterarcheologen in een later stadium af voor een nadere inspectie.
 
Onderzoek aan wal
Sweco en ADC doorzoeken niet alleen het Markermeer en de Gouwzee. Op een aantal locaties in en nabij de huidige kades zetten ze ook grondboringen in de dijken en buitendijken. De opgeboorde grond inspecteren ze op archeologisch materiaal zoals vuursteen, aardewerkscherfjes en houtskool. De grondboringen verstoren de bodem niet. Omwonenden van de betreffende locaties worden afzonderlijk ge´nformeerd over de grondboringen. 
 
Bent u benieuwd naar de vondsten? In een volgende nieuwsbrief vertellen we u over de resultaten van het archeologisch onderzoek.
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Pilot Meerlaagsveiligheid Marken 'mei 2017'

Bron: Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina