naar Marker Nieuws indexpagina
Dijkversterking Marken: ontwerpen met het hoofd en met het hart
 
Het ontwerpen van een dijkversterking is een technische aangelegenheid. Een kwestie van rekenen en tekenen. Maar als het over de dijk in Marken gaat, komt er ook emotie bij kijken, zegt Alex Hekman van ingenieursadviesbureau Sweco. ‘Om te beginnen is Marken een beschermd dorpsgezicht. Daar houden we natuurlijk rekening mee. Daarnaast kent iedereen het verhaal over de watersnoodramp van 1916.’
 
Uitwerken
Je kunt het plan voor de dijk rond Marken in 1 zin samenvatten: Rijkswaterstaat versterkt de dijk bij de Zuidkade aan de buitenkant en verstevigt hem bij de Westkade binnen de huidige contouren. Helder. Maar de aannemer die straks de schop in de grond zet, heeft meer informatie nodig. ‘We gaan het plan daarom verder uitwerken’, zegt projectmanager Hekman. ‘Zodat kandidaat-aannemers weten wat de bedoeling is en kunnen vertellen hoe zij de klus zouden klaren.’
 
Meedenken
Dat kandidaat-aannemers al in een vroeg stadium meedenken over de dijkversterking, is volgens Hekman belangrijk. ‘De dijk van Marken is bijzonder’, zegt hij. ‘Zo rust hij op een zachte ondergrond van veen. We moeten dus speciale maatregelen nemen om hem stevig en stabiel te maken. Verder bevat de dijk een paar complexe stukken. Denk aan de haven, waar hij wordt onderbroken door damwanden. Of aan de Rozewerf, waar huizen op de dijk staan. De kennis van aannemers die met dit soort situaties bekend zijn, is dus waardevol.’
 
Natuurwaarden
Hekman en zijn collega’s maken een gedetailleerd technisch ontwerp. Ook voeren zij berekeningen uit om te toetsen of de dijk straks voldoet aan de waterveiligheidseisen. ‘En zo zijn er nog talloze andere omstandigheden en richtlijnen waarmee we rekening houden’, zegt Hekman. ‘Neem alleen al het beschermde dorpsgezicht van Marken. Daar gaan we heel zorgvuldig mee om. En het Markermeer is een zogeheten Natura 2000-gebied: beschermd natuurgebied waarvoor precies is vastgelegd welke natuurwaarden we moeten behouden. Op de plek waar de dijk buitenwaarts wordt versterkt leven zoetwatermossels en op de dijk komen ringslangen voor. Bij het plannen van onze werkzaamheden moeten we rekening houden met het voortplantingsseizoen.’
 
Collectief geheugen
Het project is voor de ingenieurs van Sweco om nog een reden anders dan andere. ‘De bewoners van het eiland zijn zeer betrokken bij de dijkversterking’, zegt Hekman. ‘Het gaat over hun eigen veiligheid en die emotie vóél je.’ De noodzaak Marken te beschermen tegen overstromingen is voor Markers zeer concreet, merkt hij. ‘De grote overstroming vond 100 jaar geleden plaats, maar zit diep in het collectieve geheugen gegrift. Daarnaast werken we soms letterlijk bij mensen in de achtertuin. Veel bewoners denken dan ook kritisch mee over hoe de dijk eruit komt te zien.’
 
Vaart
Hekman prijst niet alleen de inzet van bewoners. Ook de samenwerking met Rijkswaterstaat is hecht. ‘Dat moet ook wel, want alleen op die manier houd je de vaart erin. Het is de bedoeling dat het werk aan de dijk in 2019 begint. We willen het plan dus zo snel mogelijk klaarmaken om voor te leggen aan kandidaat-aannemers, zodat zij tijd hebben om te reageren en Rijkswaterstaat de best passende aannemer kan selecteren.’ Hekman wil maar zeggen: er is werk aan de winkel.
 
Het Marken-team van Sweco
Het ingenieursadviesbureau heeft voor de planuitwerking een team van specialisten geformeerd. Naast Hekman kan Marken rekenen op de expertise van een team van geotechnici die zich concentreren op de ondergrond van de dijk. Een omgevingsmanager richt zich met zijn team op de vereiste vergunningen en houdt contact met bewoners, gemeente, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en andere belanghebbenden in en rond Marken. Verder bestaat het team uit landschapsarchitecten en een projectbeheersings- en contractmanager.
 
Video
Bekijk ook de video 'Marken duurzaam beschermd tegen overstromingen', waarin Alex Hekman vertelt over de samenwerking van Sweco met de Eilandraad en Rijkswaterstaat.
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Pilot Meerlaagsveiligheid Marken 'mei 2017'

Bron: Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina