naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeente Waterland kiest voor Nederlandse windenergie
 
Vanaf 1 juli 2017 gebruikt gemeente Waterland voor al haar aansluitingen groene stroom opgewekt door Nederlandse windmolens. Tegenover elke MWh die aan duurzame energie wordt opgewekt staat één Garantie van Oorsprong (GVO). Dit bewijst dat de opgewekte stroom daadwerkelijk groen is.

Onlangs heeft de gemeente Waterland, samen met de buurgemeenten Edam-Volendam en Landsmeer, een openbare Europese aanbesteding voor de inkoop van energie uitgeschreven. De winnaar van de aanbesteding voor de levering van elektriciteit is De Vrije Energie Producent.
 
Lokaal opgewekte energie voor gemeentewerf
Om ook lokale duurzame initiatieven te ondersteunen heeft gemeente Waterland een gedeelte van de stroom die de gemeente gebruikt niet meegenomen in de aanbesteding. Voor levering van elektriciteit aan de locaties in eigendom van de gemeente aan het Galgeriet, waaronder de gemeentewerf, heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Groen Waterland. Groen Waterland is een coöperatie met als missie een energie neutrale gemeente Waterland te realiseren. Dit doen zij door het aanbieden van lokaal opgewekte duurzame energie uit wind en zon aan huishoudens en bedrijven en door het creëren van duurzame energie bronnen binnen de gemeente. Via Groen Waterland is het mogelijk om de de opgewekte stroom van de windmolens aan de dijk naar Marken te kopen!
 
Duidelijk groen
Portefeuillehouder Laura Bromet is blij dat er met de nieuwe overeenkomsten zekerheid is over de bron van de elektriciteit die door de gemeente gebruikt wordt. “Daar waar eerst onduidelijkheid bestond over de bronnen van de groene stroom die we afnamen, weten we nu zeker dat onze stroom afkomstig is van Nederlandse windmolens. Groener kan niet. Dat we onze aansluitingen op het Galgeriet zelfs met de windenergie van de windmolens aan de dijk naar Marken kunnen bedienen, is natuurlijk heel bijzonder.!”

Vanaf 1 juli 2017 gaat de nieuwe overeenkomst voor de levering van groene stroom in. Ook Edwin de Vries van Groen Waterland is blij met de overeenkomst met de gemeente. “Het is voor ons een aanmoediging en mooi signaal dat de gemeente op deze wijze het lokaal opwekken van duurzame energie steunt.”
 

Bron: Gemeente Waterland, maandag 19 juni 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina