naar Marker Nieuws indexpagina
Ondertekening intentieovereenkomst herontwikkeling Galgeriet
V.l.n.r.: Jan Heeremans van Hoorne Vastgoed, portefeuillehouder Jean van der Hoeve en Harm Janssen van BPD Ontwikkeling B.V.
 
Maandag 26 juni 2017 hebben gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed en BPD Gebiedsontwikkeling de intentieovereenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van het gebied Galgeriet te Monnickendam.
Namens gemeente Waterland ondertekenden wethouder Jean van der Hoeven, namens Hoorne Vastgoed de heer Jan Heeremans en namens BPD Ontwikkeling B.V. de heer Harm Janssen de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Galgeriet in Monnickendam.

Het bedrijventerrein Galgeriet ligt buitendijks op een unieke locatie, tegen de historische kern en het havengebied van Monnickendam aan. De bebouwing en inrichting zijn inmiddels verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Partijen streven ernaar een hoogwaardig plan te realiseren met daarin huur- en koopwoningen en commerciŽle voorzieningen. Met name goedkope woningen zullen daarbij ook aandacht krijgen om aan de vraag vanuit de eigen gemeente te kunnen voldoen.

Met als basis het strategisch advies van de Taskforce Ruimtewinst van de provincie, op verzoek van de gemeente opgesteld, wordt met deze partijen de komende tijd verder gewerkt om het gebied Galgeriet verder vorm te geven tot aantrekkelijk gebied, met zowel woningen als bedrijven. Prioriteit ligt op het aantrekkelijker maken van het gebied en de directe omgeving, waarin vooral wordt voorzien in de behoefte voor woningbouw, zowel in huur als koop.

De gemeente heeft de afgelopen weken met alle eigenaren gesproken. Er zijn nog een aantal (jacht)havengebonden bedrijven in het Galgeriet, waarvoor de gemeente in gezamenlijk overleg met de eigenaren naar een oplossing zoekt  bij herontwikkeling. Daarover vindt nu overleg plaats waarbij een aantal ondernemers zich laten ondersteunen door externe deskundigen.

BPD Ontwikkeling is een gebiedsontwikkelaar die zich inzet voor het verwezenlijken van leefomgevingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Een landelijke speler, die op vele locaties regionaal acteert, bijvoorbeeld als risicodragende partij in grote gebiedsontwikkelingen in gemeente Beemster, Purmerend en Edam-Volendam.
Hoorne Vastgoed richt zich met name op ontwikkeling van woningen voor de eigen beheerportefeuille als voor winkelontwikkelingen, waaronder supermarkten. Hoorne is blij met de samenwerking, omdat nu eindelijk, na lang eigenaar te zijn geweest in het Galgeriet, met partijen een gedegen plan kan worden ontwikkeld. Het voornemen voor de invulling van de tijdelijke initiatieven past goed bij de eerste stap om tot een nieuwe gebiedsomgeving te komen.
 
Met Hoorne is afgesproken dat de tijdelijke ontheffingen voor een periode van 5 jaar, die op 1 mei aangevraagd zijn, niet in de weg zullen zitten bij de gehele planvorming en ontwikkeling. Hoorne ziet de tijdelijke ontwikkeling waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd als opstap naar een definitieve ontwikkeling om het gebied beter bekend te maken en op te warmen.
 

Bron: Gemeente Waterland, maandag 26 juni 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina