naar Marker Nieuws indexpagina
Samenwerkingsovereenkomst 'herontwikkeling Galgeriet' ondertekend
Hoorne Vastgoed en Gemeente Waterland maken afspraken over voorzieningen Galgeriet
Wethouder Jean van der Hoeven en Jan Heeremans van Hoorne Vastgoed
 
Op dinsdag 18 juli 2017 hebben Hoorne Vastgoed en Gemeente Waterland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om voorzieningen op het Galgeriet in Monnickendam te realiseren.

Afspraken
De voorzieningen betreffen de vestiging van een supermarkt, een parkeerterrein en een bierbrouwerij annex horeca voorziening. In de ondertekende samenwerkingsovereenkomst zijn nadere afspraken vastgelegd. Het gaat daarbij onder andere om garanties voor het aanleggen van een brug tussen Het Prooyen en het Galgeriet en over de te realiseren supermarkt. Inmiddels is duidelijk dat er een tijdelijke Albert Heijn-vestiging op de locatie komt.
Portefeuillehouder Jean van der Hoeven: “Ik ben blij met deze doorbraak in een langdurig dossier. En dat we van een verouderd bedrijventerrein een mooi gebied kunnen maken met woningbouw, een supermarkt, een brouwerij en bedrijven”.

Vergunning
Nu de samenwerkingsovereenkomst is getekend, kan het vergunningstraject worden gestart. Hoorne Vastgoed heeft intussen een omgevingsvergunning aangevraagd en de verwachting is dat deze snel kan worden verleend. Hoorne Vastgoed hoopt dat de opening van de bierbrouwerij en de supermarkt alsmede de aanleg van het tijdelijke parkeerterrein binnen een jaar kan plaatsvinden.

Woningbouwplannen
Het is de bedoeling dat er op het Galgeriet ook woningen worden gebouwd. Betrokken partijen zijn inmiddels bezig om de woningbouwplannen vorm te geven. Het is de bedoeling om dit najaar de plannen daaromtrent te presenteren.
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 19 juli 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina