naar Marker Nieuws indexpagina
Jaarverslag 2016 Monumenten- en Welstandscommissie Waterland
 
Middels dit jaarverslag van de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland voldoet de commissie aan de in de Woningwet vastgelegde verplichting om jaarlijks aan de gemeenteraad te rapporteren over het welstands- en monumentenadvieswerk.
 
Dit jaarverslag van de Monumenten- en Welstandscommissie dient door het College van B&W te worden aangevuld met een beredeneerd overzicht van besluiten naar aanleiding van de welstands- en monumentenadviezen.
 
Jaarverslag 2016
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 31, 4 augustus 2017

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 4 augustus 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina