naar Marker Nieuws indexpagina
OfficiŽle mededelingen Waterland, kern Marken, week 33, deel 3

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 16 augustus 2017

*************
 
N518 Groot onderhoud weg naar Marken
 
De provincie voert in 2017 groot onderhoud uit aan de N518 tussen Monnickendam en Marken. De reconstructie is een belangrijke stap in het bevorderen van de bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming op de N518.
 
Over het project
De N518 loopt van Monnickendam (rotonde Graaf Willemlaan) tot Marken. De N518 is volgens de wegencategorisering aangewezen als erftoegangsweg (ETW). Omdat de N518 de enige verbinding naar Marken is, onoverzichtelijke bochten heeft en er ook openbaar vervoer overheen rijdt, wordt de weg ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW).
 
Inhaalverbod op de N518
Er komt een inhaalverbod op de N518. Wel blijft het op plekken met voldoende zicht mogelijk om landbouwverkeer in te halen. Ook is het niet meer toegestaan dat fietsers in de wintermaanden op de N518 fietsen. Het handhaven van de maximumsnelheid van 80 km/uur zal 1 jaar na oplevering worden geŽvalueerd. Mocht uit de monitoring blijken dat de verkeersveiligheid in het geding is, zal alsnog besloten worden de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/uur.
 
Maximumsnelheid blijft 80 km/uur op de N518
In eerste instantie was het voornemen om de onderhoudswerkzaamheden in 2016 uit te voeren. Toen is onderzocht of er gelijktijdig aanvullende maatregelen meegenomen kunnen worden om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren door bijvoorbeeld de maximumsnelheid te verlagen. In februari 2016 heeft provincie Noord-Holland in nauw overleg met de Stichting Eilandraad Marken en gemeente Waterland besloten dat de maximumsnelheid op de N518 (Monnickendam-Marken) 80 km/uur blijft. Het jaar 2016 is nu nodig voor het gedetailleerd uitwerken van de plannen. Ondertussen is de provincie ook in gesprek met bewoners en ondernemers die het meeste ongemak van de werkzaamheden zouden kunnen ervaren. 
 

Bron: Provincie Noord-Holland, woensdag 16 augustus 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina