naar Marker Nieuws indexpagina
Informatieavond reconstructie N247 tussen Het Schouw en Edam-Volendam
donderdagavond 7 september 2017 tussen 19.00 en 21.00 uur
 
De provincie Noord-Holland organiseert op donderdagavond 7 september 2017 een inloopbijeenkomst over de veranderingen aan de provinciale weg N247 tussen Het Schouw en Edam-Volendam.
 
Reconstructieplannen N247
Eind mei is er besloten om de N247 op een aantal plekken ingrijpend te veranderen. Nu is de gelegenheid voor de omgeving zich uitgebreider te laten informeren over de voorgenomen plannen en hun ideeŽn in te brengen tijdens de inloopavond op 7 september. De reconstructieplannen voor de N247 bestaan uit: een andere rijbaanindeling, reconstructie van kruispunt Het Schouw (N235/N247), reconstructie Bernardlaan (Monnickendam) en het fietspad Katwoude. De werkzaamheden vinden, naar verwachting, in 2019 plaats. In de tussenliggende periode start de provincie met de voorbereidingen zoals het aanpassen van de bestemmingsplannen.
 
Inloopbijeenkomst
Belangstellenden kunnen op donderdag 7 september 2017 tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnen lopen bij het Bernard Nieuwentijt College, Pierebaan 5 in Monnickendam.
 
Burgerparticipatie Broek in Waterland (N247)
De planvorming van een (onder)doorgang door Broek in Waterland wordt niet besproken. Er wordt in het najaar nog aan het ontwerp gewerkt met belangstellenden uit Broek in Waterland en de regio Waterland.
 
Meer informatie
Met vragen kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geÔnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.bereikbaarheidwaterland.nl of Twitter (@N235N247).
 
Bereikbaarheid Waterland
De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Met het project Bereikbaarheid Waterland willen de samenwerkende overheden de bereikbaarheid in de regio Waterland voor fietsers, automobilisten en reizigers met het openbaar vervoer bevorderen. De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Bereikbaarheid Waterland kent circa twintig deelprojecten zoals de reconstructie van het kruispunt Het Schouw, het aanpassen van de busbaan naar Purmerend en het vervangen van de brug in Broek in Waterland in combinatie met het realiseren van een onderdoorgang voor fietsers.
 

Bron: Provincie Noord-Holland, donderdag 24 augustus 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina