naar Marker Nieuws indexpagina
Informatieavond over groot onderhoud aan de weg naar Marken (N518)
donderdagavond 14 september 2017 tussen 19.00 en 21.00 uur op het BNC in Monnickendam
De provincie Noord-Holland organiseert op donderdag 14 september 2017 een informatieavond over het groot onderhoud aan de N518 tussen Monnickendam en Marken. De werkzaamheden  zijn van maandag 2  tot en met zondag 29 oktober 2017 en bestaan uit het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag, bermverharding in krappe bochten en parkeerhavens verwijderen en ombouwen.
 
Inloopbijeenkomst
Belangstellenden kunnen op donderdag 14 september 2017 tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnen lopen bij het Bernard Nieuwentijd College (BNC), Pierebaan 5 in Monnickendam. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen belangstellenden vragen stellen over de maatregelen, nachtafsluitingen en omleidingen.
 
Maatregelen
Bij het groot onderhoud is een aantal maatregelen voor het verbeteren van de doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid onderdeel van de werkzaamheden. Er komt een inhaalverbod op de N518. Wel blijft het op plekken met voldoende zicht mogelijk om landbouwverkeer in te halen. Ook is het niet meer toegestaan dat fietsers in de wintermaanden op de N518 fietsen. Het handhaven van de maximumsnelheid van 80 km/uur zal één jaar na oplevering worden geëvalueerd. Mocht uit de monitoring blijken dat de verkeersveiligheid in het geding is, zal alsnog besloten worden de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/uur.
 
Meer informatie
Met vragen over de inhoud van dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: N518@noord-holland.nl.
De werkzaamheden zijn ook te volgen op https://www.facebook.com/bereikbaarheidwaterland.

Bron: Provincie Noord-Holland, dinsdag 5 september 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina