naar Marker Nieuws indexpagina
Wethouder Van der Hoeven biedt ontslag aan
voorafgaand aan een debat over het project 'Galgeriet'
 
Wethouder Jean van der Hoeven heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 september 2017, voorafgaand aan een debat over het project 'Galgeriet', de gemeenteraad zijn ontslag aangeboden.  Het debat is, als gevolg van het besluit van Jean van der Hoeven, een week uitgesteld.
 
De tekst zoals ik deze gisteravond bij de gemeenteraadsvergadering van 7 september 2017 heb uitgesproken in verband met mijn terugtreden als wethouder van de gemeente Waterland:
 
Geachte raadsleden,
 
Sinds gisteravond heb ik informatie, waarvan ik denk dat deze cruciaal is voor u als raad in het dossier Galgeriet.
 
Samengevat luidt deze als volgt:
de vergunning zoals wij deze hebben verleend voor de tijdelijke supermarkt en bierbrouwerij is in strijd met artikel 5b van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Dit is ook te lezen in de bijlage bij de vergunning. Door de strijdigheid met de PRV had de vergunning naar alle waarschijnlijkheid niet verleend kunnen worden volgens de procedure zoals is gevolgd. Vanwege de strijd met de PRV had een Verklaring van Geen Bedenkingen van GS aangevraagd moeten worden, zo is ons vandaag bekend geworden. Daarbij had de uitgebreide procedure waarvan een inzageprocedure onderdeel is, gevoerd moeten worden.

Ik heb vandaag contact gehad met gedeputeerden Bond en Geldhof van de Provincie Noord-Holland over deze zaak. GS heeft nog geen standpunt over deze zaak ingenomen.
 
Ik heb mij vanaf het allereerste moment ingezet voor dit prachtige project Galgeriet in de gemeente Waterland waarvan ik oprecht ben gaan houden. Dit project is voor mij de weg naar een mooie transformatie van een rommelig bedrijventerrein naar een prachtige wijk waarin gewoond, gewerkt en gewinkeld kan worden. En het verdient ook een snelle aanpak, dat verdient Monnickendam, dat verdient Waterland.
 
De informatie die ik u zojuist heb gegeven over de vormfout heeft gezorgd voor een enorme teleurstelling bij mij en ik realiseer mij dat ik daar politieke verantwoordelijkheid voor draag. Ik heb met name in dit proces, maar op al mijn projecten, enorm genoten van de inwoners, de bedrijven en alle maatschappelijke partners, die met een enorme energie bezig zijn om onze gemeente een prachtige plek te laten zijn.

Daarnaast heeft het politieke klimaat in onze gemeente en de enorme belasting van het wethouderschap, op mij persoonlijk en op mijn gezinsleven een zeer zware wissel getrokken, er zit een grens aan wat ik menselijkerwijs kan dragen, deze is met regelmaat overschreden. Ik heb inmiddels niet meer de drive die nodig is om dit dossier met succes voort te zetten.
 
Ik heb oprecht met veel plezier de functie van wethouder vervult in deze mooie gemeente en ook op een fijne manier samengewerkt met mijn collega’s in het college en fracties, in het bijzonder de CDA fractie. Ik ben onder de indruk van de inzet en betrokkenheid van de ambtelijke organisatie. U boft als raad maar ook als inwoners met zulke betrokken mensen. Ook wil ik u als raad bedanken voor de prettige contacten die ik met individuele raadsleden onderhield.
 
U zult uit mijn woorden begrijpen dat ik heb besloten om de eer aan mijzelf te houden en mijn bakens te verzetten.
 
Ik wens u alle succes en wijsheid toe in dit dossier, maar in alle dossiers en wens u toe dat u nooit vergeet waarom u en ik dit allemaal doen. Voor onze inwoners, want die zijn het waard.
 
Het ga u allen goed!
Wethouder Jean van der Hoeven
 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 8 september 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina