naar Marker Nieuws indexpagina
Meekoppelkansen dijkversterking Marken
kleinschalige recreatie / zonne-installatie
De Bukdijk
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 36, 8 september 2017

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 12 september 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina