naar Marker Nieuws indexpagina
Groot onderhoud aan N518 vertraagt aanrijtijd ambulance naar Marken
Eilandraad eist tijdens de gehele uitvoeringsperiode standaard een ambulance alleen voor Marken op de post in Monnickendam

 

 

De Provincie Noord-Holland (PNH) gaat samen met aannemer Van Gelder van maandag 2 oktober tot en met woensdag 1 november 2017 aan de slag met de N518. Daarbij wordt deze weg tussen Monnickendam en het Kruis bij Marken deels verbreed en volledig voorzien van nieuw asfalt. Dit kan uiteraard niet zonder overlast voor het verkeer worden uitgevoerd.
 
PNH heeft ervoor gekozen om alleen op doordeweekse dagen tussen 20.00 uur en 5.00 uur te werken en de weg dan volledig af te sluiten. Uit tellingen blijkt dat in die periode slechts tientallen auto's van en naar Marken rijden. Op de verbindingsdijk tussen het Kruis en afslag Uitdam mogen personenauto's onder begeleiding gebruik maken van het fietspad. Daarna kan men verder via Uitdam, Zuiderwoude (achterlangs) en Broek in Waterland. Vrachtverkeer is in die periode niet toegestaan en daarover zijn afspraken gemaakt met ondernemers op Marken. Buiten genoemde werktijden kan er wel gebruik worden gemaakt van de N518. De snelheid is dan wel beperkt tot 50 km/uur. Houdt u dus rekening met vertraging in deze periode en volg te allen tijde de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.
 
Voor de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) is het toegestaan om ook tijdens de werkuren van de aannemer van de N518 gebruik te maken. Om dit veilig te laten plaats vinden worden de verkeersregelaars aangesloten op de reguliere communicatiemiddelen van deze hulpdiensten. Hierdoor kan de weg zo snel mogelijk vrij worden gemaakt. Het moet immers voor wegwerkers en de hulpdiensten veilig zijn. Hiermee gaat echter wel kostbare aanrijtijd verloren en dat is ook het geval als er niet wordt gewerkt. De maximum snelheid op de gehele N518 wordt immers tijdelijk teruggebracht van 80 naar 50 km/uur.
 
Omdat er op Marken een eigen brandweerpost en AED-organisatie is, is er voor dat soort calamiteiten tijdig (eerste) hulp beschikbaar. De ambulance gaat echter zeker te laat komen. Als Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) hebben wij daarom bij PNH geŽist dat er tijdens de gehele uitvoeringsperiode standaard een ambulance voor alleen Marken op de post in Monnickendam gereed staat. Alleen dan is het mogelijk om de wettelijke aanrijtijd van 15 minuten te halen. PNH is doordrongen van deze noodzaak en ook bereid hieraan mee te werken. De komende week zal moeten blijken of dit ook daadwerkelijk zo wordt geregeld. Gebeurt dit niet dan zal de Eilandraad alles in het werk stellen om de werkzaamheden tot nader order uit te stellen.

 

 

 Algemene informatie pagina N518 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zaterdag 16 september 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina