naar Marker Nieuws indexpagina
CDA Waterland draagt Jelle Kaars voor als wethouder van Waterland
Simone Boogaard en Nico Oussoren treden aan als raadslid
Jelle Kaars is de opvolger van Jean van der Hoeven
Het CDA draagt Jelle Kaars voor als nieuwe wethouder van de gemeente Waterland. Sinds 2006 is hij lid van de raad van Waterland. Als raadslid heeft hij zich naast zijn brede oriëntatie vooral gericht op onderwerpen als Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer. In de resterende tijd tot de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018 zal hij zich als wethouder voornamelijk concentreren op de beleidsvelden Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen.
 
Jelle Kaars: “Ik wil mijn kennis en ervaring in de komende periode inzetten om als wethouder een bijdrage te leveren aan het dagelijks bestuur van de gemeente Waterland. Ik zie uit naar een constructieve en open samenwerking in het college van Burgemeester & Wethouders en met de gemeenteraad”.
 
Het ligt in de bedoeling om zijn benoeming en installatie te doen plaatsvinden in een korte extra raadsvergadering op donderdag 5 oktober 2017. In die vergadering zullen ook Simone Boogaard en Nico Oussoren als raadslid van het CDA Waterland worden geïnstalleerd. Simone Boogaard is tot heden al duo raadslid voor het CDA. Nico Oussoren heeft een langjarige ervaring in de gemeenteraad.   
 
Het bestuur en de fractie van het CDA Waterland hebben het volste vertrouwen in de bestuurlijke capaciteiten van Jelle Kaars. “Wij zijn erg verheugd dat hij bereid is om de open plek in het college van B&W in te vullen. Ook zijn wij zeer content met de intrede in de raad van Simone Boogaard en Nico Oussoren. Beiden zijn goed ingevoerd en beschikken over een ruime kennis en ervaring”.
   
  Simone Boogaard Nico Oussoren  

Bron: CDA Waterland, dinsdag 19 september 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina