naar Marker Nieuws indexpagina
Extra stortsteen aan Zuidkade van Marken
Al het werk wordt vanaf het water, met een kraanschip, uitgevoerd
In opdracht van Rijkswaterstaat voert SPIE/van Doorn werkzaamheden uit aan het stortsteen aan de Zuidkade van Marken.
 
"Tussentijdse veiligheid"
Vanuit het onderhoud en het programma “Tussentijdse veiligheid’ is het de wens om de stortsteen bescherming van de Omringkade zo sterk mogelijk en op orde te hebben. Hiervoor staan twee activiteiten op het programma deze periode.
 
Allereerst wordt het aanwezige stortsteen op diverse plaatsen langs de gehele Omringkade van Marken hersteld. Gaten die ontstaan zijn, worden opgevuld met stortsteen, zodat de werking van deze stortsteen oever zo optimaal mogelijk is.
 
Het tweede deel van de activiteit en verreweg het grootste deel daarvan betreft het profileren van delen stortsteenoever aan de Zuidkade.
 
De activiteiten aan de Zuidkade gaan gebeuren op de volgende twee trajecten:
  • Van Dijkpaal 13 (nabij de N518) naar Dijkpaal 27 (tot Rozewerf)
  • Van Dijkpaal 31 (Van Rozewerf) naar Dijkpaal 46 (nabij ‘Het Paard van Marken’)
 
Al het werk wordt vanaf het water, met een kraanschip, uitgevoerd. De voorraad stortsteen ligt in beunbakken nabij de vaargeul opgeslagen. Hier wordt het kraanschip geladen en vaart naar de Omringkade. Daar wordt door het kraanschip eerst de aanwezige stortsteen geprofileerd en vervolgens aangevuld tot de gewenste vorm. Deze vorm wijkt niet veel af van het beeld wat u nu op de kade ziet, het wordt enkel iets breder.
Door de gewijzigde vormgeving zal op het aspect 'Golfoverslag' de dijk beter presteren totdat de versterking gaat plaatsvinden.
 
Vanaf de dijk zal er, behoudens wat monitoringswerk, geen werkzaamheden uitgevoerd worden. Het fiets/voetpad is gewoon te gebruiken.

Het werk is vorige week begonnen en zal waarschijnlijk rond 30 september zijn afgerond.
Vanaf de dijk zullen geen werkzaamheden uitgevoerd worden. Het fiets/voetpad is gewoon te gebruiken.  
  De voorraad stortsteen ligt in beunbakken nabij de vaargeul opgeslagen
Het kraanschip met een beunbak  

Bron: PepProductions, donderdag 21 september 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina