naar Marker Nieuws indexpagina
Ambulance toch op tijd op Marken tijdens Groot Onderhoud aan N518?

 

 

Zoals bekend gaat provincie Noord-Holland (PNH) samen met aannemer Van Gelder van maandag 2 oktober tot en met woensdag 1 november 2017 de weg tussen Monnickendam en Marken (N518) deels verbreden en volledig voorzien van nieuw asfalt. Omdat daardoor de aanrijtijd van de ambulance voor Marken toeneemt, zijn er extra maatregelen nodig. Als Eilandraad hebben wij daarom geŽist dat er tijdens de gehele uitvoeringsperiode een ambulance beschikbaar is op de post Monnickendam. Deze kan uiteraard ook uitrukken voor andere calamiteiten dan op Marken. Is dat het geval dan moet op hetzelfde moment een andere ambulance vanuit Purmerend of Amsterdam naar de post Monnickendam rijden. Een simpele en doeltreffende oplossing waar de ambulancedienst in deze vorm helaas geen gevolg aan geeft. De ambulancedienst Amsterdam stelt daarover het volgende (verwoord via een email die de Eilandraad van PNH ontving):
 
Ambulance Amsterdam heeft aangegeven dat de werkzaamheden aan de N518 een beperkte vertraging in het aanrijden naar Marken veroorzaakt, geen totale belemmering. Om de aanrijtijden zo goed mogelijk te borgen wordt aan de meldkamer de opdracht geven om gedurende de uren van de werkzaamheden de spreiding en beschikbaarheid van ambulances zodanig te organiseren dat Marken zo snel mogelijk te bereiken is.
 
Als Eilandraad moeten wij er vanuit gaan dat de betrokken overheden en diensten hun wettelijke verantwoordelijkheden serieus nemen. Bovenstaande schriftelijke toezegging onderstreept dat in feite ook, hoewel ons voorstel veel meer zekerheid biedt. De werkzaamheden zullen conform planning op maandag 2 oktober van start gaan. Wij benadrukken nogmaals om de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen en de aangegeven maximale snelheden in acht te nemen.

 

 

 Algemene informatie pagina N518 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, maandag 2 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina