naar Marker Nieuws indexpagina
Onderzoek naar kwaliteit van water en de ecologie bij dijkversterking
Er wordt gezocht naar kansen voor behoud, herstel en versterking van watersystemen
 
Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Het is van levensbelang de kwaliteit ervan te monitoren en te beschermen. Water vraagt onze inzet voor een duurzaam beheer. Dat kan alleen met inzicht in processen, zodat we de beste strategieŽn en scenarioís kunnen kiezen. Eurofins AquaSense onderzoekt, analyseert en adviseert op het gebied van waterkwaliteit.
 
Eurofins AquaSense geeft advies aan onder andere overheden, onderzoeksinstituten, waterbeheerders en natuurbeheerders om op een duurzame en integrale manier met water en ecologie om te gaan. We zoeken naar kansen voor behoud, herstel en versterking van watersystemen. Belangrijke instrumenten hierbij zijn gebiedsgerichte inrichting- en beheerplannen, beleidsondersteunende studies en monitoringprogrammaís.
 
Zo waren medewerkers van Eurofins AquaSense, in opdracht van Sweco, dinsdag bezig langs de Zuidkade van Marken.  Zij doen onderzoek inzake de toekomstige dijk verbreding.
 
De medewerkers kijken onder ander naar de Driehoeksmossel of Zebramossel. Deze mossel is voer voor de kuifeend, aldus de medewerkers van Eurofins AquaSense.
 
-

Bron: PepProductions, dinsdag 3 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina