naar Marker Nieuws indexpagina
Is uw sloot al schoon?
Vanaf 16 oktober 2017 controleren de schouwmeesters de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap
 
Vanaf maandag 16 oktober 2017 controleren de schouwmeesters de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Dit is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen als het regent. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming van het water kunnen belemmeren. De najaarsschouw is elk jaar vanaf de 3de maandag in oktober.
 
Wie moet er iets doen?
Bent u eigenaar van een perceel gelegen aan een sloot, dan is de kans groot dat u hiervoor onderhoudsplichtig bent. Vul uw postcode in op www.hhnk.nl/leggerwateren om te zien of u onderhoudsplichtig bent.
 
Wanneer is een sloot schoon?
Een sloot is goed onderhouden als (water)planten, overhangende takken en afval de aan- en afvoer van de sloot niet belemmeren. Een schone sloot heeft goed onderhouden oeverbescherming en kunstwerken (duikers, bruggen en dammen). Naast een goede aan- en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang. De natuur krijgt op plekken waar dat kan, meer ruimte. Deze plekken staan aangegeven op www.hhnk.nl/ruimtevoorgroei.
 
Meer informatie
Meer informatie staat op hhnk.nl/najaarsschouw.
Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer (072) 582 82 82.
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 5 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina