naar Marker Nieuws indexpagina
Maaien en meer op Marken
 
Om Marken zo goed mogelijk te beschermen tegen het water zijn regelmatig onderhoud en inspecties aan de dijk noodzakelijk. Sinds 1 januari 2016 voeren aannemerscombinatie SPIE/ Van Doorn deze werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat.
 
'Marken heeft voor ons een bijzondere positie', vertelt Christian de Wit, Omgevingsmanager bij SPIE/Van Doorn. Het voormalig eiland Marken is onderdeel van het onderhoudscontract Noordzeekanaal, een gebied dat grofweg loopt van de haven van IJmuiden tot het IJmeer. 'Binnen dat contract verzorgt SPIE/ Van Doorn al het onderhoud van bermen, waterkeringen, verhardingen, gebouwen en groenvoorzieningen met de bijbehorende inspecties. Ook op Marken, waar wij ervoor zorgen bewoners en bezoekers zich daar altijd welkom en veilig voelen', zegt De Wit.
 
Maaien
Rijkswaterstaat werkt aan plannen om de dijk rond Marken vanaf 2019 te versterken zodat hij ook de komende 50 jaar beschermt tegen overstromingen. Totdat het zover is voert aannemerscombinatie SPIE/Van Doorn een speciaal onderhoudsregime: tussentijdse veiligheid. 'Tussentijdse veiligheid houdt onder meer in dat wij het gras op de dijk driemaal per jaar maaien en opruimen. Dat is vaker dan gebruikelijk. Een arbeidsintensief proces, omdat dit grotendeels met de hand en klein materiaal moet gebeuren. Door de veenachtige ondergrond is de dijk op de meeste plekken te zwak om grote maaitrekkers te dragen. Bovendien is hij bij elkaar ruim 8 km lang. We zijn dan ook even onderweg voordat we helemaal rond zijn. Bijkomend voordeel is wel dat vaker en voorzichtig maaien zorgt voor een sterke grasmat die de dijk bij elkaar houdt.'
 
Inspecteren
Naast vaker gemaaid, worden de dijken rond Marken ook vaker geďnspecteerd. 'Viermaal per jaar controleren wij de conditie van de dijk rond Marken' vertelt Christian. 'Waar nodig vullen we kleine schades met nieuwe stenen en verwijderden we gras en onkruid. En komend najaar brengen we aan de Zuidkade extra stortstenen aan. Het gebied tussen vuurtoren het Paard van Marken en De Rozewerf is gevoelig voor golfoverslag. Daarom veranderen we op die plek de vorm van de steenbestorting om de golven te breken. Over dit soort grotere werkzaamheden hebben we vooraf intensief contact met onder andere de Eilandraad, maar ook direct omwonenden. Alles gaat altijd in goed overleg.'
 
Bewaken
Om ervoor te zorgen dat Marken tijdens storm en hoog water extra in de gaten wordt gehouden heeft SPIE/Van Doorn in samenwerking met Rijkswaterstaat een dijkbewakingsorganisatie opgericht. 'Die bestaat uit onze eigen medewerkers die geen onderdeel zijn van de buitendienst; vergelijkbaar met reservisten uit het leger. De collega’s hebben daarvoor een opleiding gevolgd tot dijkwachter. Vorig jaar hebben ze die in de praktijk kunnen brengen tijdens de crisisoefening Waterwolf. Sindsdien weten we dat wanneer de weersvoorspellingen daarom vragen, wij hen altijd kunnen oproepen en inzetten voor de veiligheid van de bewoners van Marken.'
 
Onderhouden
Maaien, inspecteren en bewaken van de dijk neemt het grootste deel van de tijd in beslag. Maar dit jaar staan bijvoorbeeld ook het kleinschalig herstellen van het fietspad op de Omringdijk en het schoonmaken en schilderen van de bruggen en steigers in de haven op de kalender. 'En ter hoogte van de brug naar Buurt II, het Blankerspaadje, is de bestrating verzakt. Daar pakken we binnenkort de bestrating grondig aan om zo problemen in de toekomst te voorkomen', besluit Christian zijn enthousiaste verhaal.
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Marken 'oktober 2017'

 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina