naar Marker Nieuws indexpagina
Huis-aan-huis collecte Kinderkerstfeest 2017
van maandag 16 oktober t/m zaterdag 21 oktober
 
De jaarlijkse huis-aan-huis collecte op Marken ten behoeve van het Kinderkerstfeest zal plaats vinden in week 42:
 
Maandag 16 oktober t/m zaterdag 21 oktober 2017
 
Uw bijdrage wordt enorm op prijs gesteld.
 
(deze boodschap stond abusievelijk niet in het Kerkblad van deze week vermeld)
 

Bron: Protestants Marken, vrijdag 13 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina