naar Marker Nieuws indexpagina
Markermeer krijgt nieuw natuurgebied: Trintelzand
De werkzaamheden aan de Houtribdijk en Trintelzand duren tot medio 2020
 
Naast de Marker Wadden, die volop in aanleg zijn, komt er nóg een natuurgebied in het Markermeer: Trintelzand. Het gebied langs de Houtribdijk krijgt een omvang van 270 hectare.
 
Rijkswaterstaat wil met Trintelzand variatie aanbrengen in het onderwaterlandschap van het Markermeer. Hierdoor komen er straks meer verschillende plant- en diersoorten voor in het Markermeer en verbetert de waterkwaliteit.
 
Een gebied vol leven
Trintelzand bestaat straks uit zandplaten, zogenoemde 'plas-drasmilieus' en ondiep water in de luwte van de zandige oevers. Samen vormen de leefgebieden een ondiepe baai met veel waterplantvelden en rietland. Een groot deel van deze nieuwe natuur is niet direct zichtbaar, omdat deze zich onder water bevindt.
 
Van het nieuwe natuurgebied profiteren macrofauna zoals mosselen, slakjes en insecten. Ook voor vissen zoals spiering en snoekbaars fungeert Trintelzand als kraamkamer. Vissen en mosselen zijn voedsel voor een grote diversiteit aan vogels zoals kuifeend, brilduiker, visdief en fuut. Trintelzand zorgt zo voor een gebied vol leven, met zandplaten, slikvelden en rietoevers.
 
Slim gebruik van slib en zand
In de oorspronkelijke plannen had Trintelzand een compensatieopgave van 90 hectare. De Combinatie Houtribdijk heeft een aanbieding gedaan voor een extra uitbreiding naar 270 hectare. De uitbreiding is vooral mogelijk dankzij slim gebruik van slib en zand dat vrijkomt door het maken van de putten voor de versterking van de Houtribdijk. Het huidige ontwerp is in overleg met provincie Flevoland, provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten geschikt gemaakt voor de Kaderrichtlijn Water-opgave in het Markermeer.
 
De werkzaamheden aan de Houtribdijk en Trintelzand duren tot medio 2020.
 
Efficiënt gebruik van grond
De uitbreiding van Trintelzand is een mooi resultaat, want Rijkswaterstaat was nog op zoek naar een alternatieve locatie voor het leefgebied dat in eerdere plannen gerealiseerd zou worden in de Hoornse Hop aan de Noord-Hollandse kant van het Markermeer. Dit jaar keurde de minister de aanvulling goed, waardoor de Houtribdijk naast waterveiligheid ook een waterkwaliteitsopgave meekrijgt.
 

Bron: Flevo Post, zaterdag 14 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina