naar Marker Nieuws indexpagina
Gebouwenbeheerplan 2018-2037 gemeente Waterland
Waterland heeft 48 gebouwen in eigendom verdeeld over de verschillende kernen
 
De gemeente Waterland werkt voor het onderhouden van haar gebouwen met het Gebouwenbeheerplan.

De gemeente Waterland heeft op dit moment 48 gebouwen in eigendom verdeeld over de verschillende kernen. Er worden 35 gebouwen in het onderhoudsplan van het gebouwenbeheerplan opgenomen. De overige gebouwen worden wel beschreven, maar vallen niet onder het onderhoudsplan.
 
Begin 2016 zijn alle gebouwen geďnspecteerd. Vanuit de inspectiegegevens is het geactualiseerde gebouwenbeheerplan opgesteld. Voor dit gebouwenbeheerplan hebben we bijna alle gebouwen die de gemeente Waterland in eigendom heeft laten inspecteren. Voor al deze gebouwen is ook een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) opgesteld. In het gebouwenbeheerplan wordt onderscheid gemaakt tussen de gebouwen die al onderdeel van het plan zijn en de gebouwen die nieuw worden toegevoegd. Daarnaast worden alle gebouwen vermeld die wel eigendom van de gemeente Waterland zijn, maar niet zijn opgenomen in het gebouwenbeheerplan, inclusief de toelichting waarom deze geen onderdeel van het gebouwenbeheerplan zijn.
In het gebouwenbeheerplan2018wordtde paragraaf duurzaamheid toegevoegd. Dit is de aanzet tot vergaande verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

Op basis van de laatste inspecties en de uitgangspunten zoals in dit document opgenomen is het nieuwe gebouwenbeheerplan 2018-2037 opgesteld. Hiermee leggen we een compleet overzicht van al het gemeentelijk vastgoed aan u voor.
 
Gebouwenbeheerplan 2018-2037 Gemeente Waterland
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 42, 20 oktober 2017

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 20 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina