naar Marker Nieuws indexpagina
Duurzame dijkversterking Marken krijgt vorm
Een bijzonder onderdeel van de dijkversterking vormt de Rozewerf met de monumentale ijsbrekers
 
Grote delen van de dijk op Marken hebben stabiliteitsproblemen; de kering is op een aantal plaatsen te laag en de kwaliteit van de steenbekleding is onvoldoende. Samen met bewoners wordt gewerkt aan inpassing van de dijk op dit karakteristieke en cultuurhistorisch bijzondere eiland. De grote betrokkenheid van de bewoners leidt tot mooie ideeën voor duurzame inpassing en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
 
In het vakblad Land+Water staat een artikel over dit onderwerp. Het is geschreven door Amélie Strens, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, Werner Halter, senior waterbouwkundig ingenieur bij Fugro, Robert Jan Jonker, senior adviseur Ruimte en Milieu bij Sweco en Alex Hekman, commercieel manager Water bij Sweco.
 
 Bovenstaande artikel in pdf 

Bron: Land + Water, dinsdag 24 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina