naar Marker Nieuws indexpagina
Gezocht: uw mening over nieuwe beleidsregels voor evenementen
 
Op dit moment ligt er een conceptbeleid klaar. U als bewoner, ondernemer of organisatie bent betrokken bij het organiseren van evenementen. Of u nu woont of werkt op een locatie waar verschillende evenementen worden georganiseerd. Daarom betrekken wij u graag bij het maken van de definitieve regels. U heeft vast ideeŽn over het beleid! 
 
In Waterland worden elk jaar veel verschillende leuke en gezellige evenementen georganiseerd. VariŽrend van Parckpop in Ilpendam, de Marker Havenfeesten op Marken, de Broekerfeestweek met kermis in Broek in Waterland tot het Jan Haringweekend in de binnenstad van Monnickendam. Al deze evenementen laten zien hoe betrokken de inwoners en ondernemers bij Waterland zijn. Op dit moment zijn er beleidsregels vastgesteld die alleen gelden voor evenementen in de binnenstad van Monnickendam. Dit is niet wenselijk aangezien er ook in de overige kernen evenementen worden georganiseerd. Het college wil graag beleidsregels vaststellen die gelden voor alle evenementen in gemeente Waterland. Dus ook voor de kern waar in u woont en/of werkt!  Wij willen u hier dan ook graag bij betrekken.
 
Op onze pagina beleidsregels evenementen vindt u meer informatie en leest u op welke manier u uw bijdrage aan ons evenementenbeleid kunt leveren.
 
Zo geeft u een reactie
U kunt reageren door vůůr vrijdag 10 november 2017:
een e-mail te sturen aan gemeente@waterland.nl of
een brief naar: Gemeente Waterland,  Afdeling Algemene en Juridische Zaken,  Postbus 1000,  1140 BA Monnickendam.
 
Vermeld bij uw reactie uw naam, adres en e-mailadres.
Geef daarnaast in het onderwerp aan: reactie beleidsregels evenementen.
Na afloop van de inspraakperiode worden alle reacties per kern verwerkt in een memo. Deze memo wordt samen met de voorgestelde aanpassingen van de beleidsregels voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Na bespreking in het college sturen we de stukken toe aan de raad. Na reactie van de raad op de beleidsregels en de memo worden er definitieve regels opgesteld, die het college vast stelt.
 
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze inspraak of over het evenementenbeleid? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Sybrenne Honig van de Afdeling Algemene en Juridische Zaken.
 U bereikt haar via s.honig@waterland.nl of (0299) 658 585. Zij staat u graag te woord!
 
 Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 25 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina