naar Marker Nieuws indexpagina
Kledingactie 'Mensen in Nood' 2017
zaterdag 11 november
 
Nog even een herinnering aan de kledingactie voor 'Mensen in Nood' op  zaterdag 11 november aanstaande.
 
Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen. Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en schoeisel met de veters  of een touwtje aan elkaar vastknopen in verband met bijeen blijven?
 
Wanneer er om 11.45 uur nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen, wilt u in dat geval zo snel mogelijk tel.nr. 06-50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de vrachtwagen op het parkeerterrein brengen? Deze vrachtwagen rijdt om 12.00 uur weg naar Den Bosch.
 
Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!!  Vooral mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben. Het kost u maar een uurtje, omdat de klus meestal in die tijd is geklaard, en voor de chauffeurs is het heel fijn als ze voldoende lopers hebben om alles op te halen langs de deuren.
 
De afgelopen jaren hadden we een aantal jongeren uit het voortgezet onderwijs die meehielpen in hun uren voor maatschappelijke stage.  Daar waren we heel blij mee, en ook nu hebben zich al een aantal jongeren aangemeld die in verband met hun stage dit jaar van de partij zullen zijn!!!  Hartstikke mooi!  Mocht je ook mee willen doen: Van harte welkom!!
 
We hopen dus dat er weer veel vrijwilligers voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken. Bovendien is het nog gezellig ook, want voor en na de ophaalactie staan de koffie en koek klaar in de DVS duivenkantine!!!
 
Behalve voor Noodhulp gebruikt 'Mensen in Nood' de kledingactie ook om projecten te financieren. Dit jaar is er veel aandacht voor Zuid-Soedan. In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hongersnood uitgeroepen in delen van Unity State, in Zuid-Soedan. Dit land kampt al jaren met een burgeroorlog en droogte en het weinige geld dat in het land beschikbaar is, besteedt de regering aan wapens. De VN hebben gewaarschuwd voor een snelle verspreiding van de hongersnood, als er niet wordt ingegrepen. Het World Food Programme rapporteert dat 40% van de bevolking (4,9 miljoen mensen) dringend behoefte heeft aan voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan honger en ondervoeding.
 
De oorlog heeft de landbouw volledig verwoest. Waterputten zijn vernietigd en de infrastructuur is onbruikbaar. De gezinnen, voornamelijk boeren, hebben het weinige dat ze nog hebben, volledig gebruikt en kunnen geen kant op. Het vee is verloren gegaan en hun gereedschap is vernietigd. Maandenlang hebben ze moeten leven van de planten die ze konden vinden en de enkele vis die ze konden vangen.
 
De droogte blijft ook aanhouden. Al meer dan twee jaar heeft het niet geregend in Zuid-Soedan en de bevolking is voor de voedselvoorziening afhankelijk van waterputten.
Als er niet ingegrepen wordt, zal de helft van de bevolking, waaronder mr dan 200.000 jonge kinderen, slachtoffer worden van de hongersnood.  Een dramatisch, maar heel reel gegeven!
Cordaid heeft, met steun van Sams Kledingactie (Mensen in Nood), een programma ontwikkeld om de bevolking van Zuid-Soedan te helpen. Cordaid gelooft in hulp die structureel is en daarom zijn er hulppakketten gemaakt die de bevolking helpen om hun eigen voedselvoorziening weer op gang te krijgen. Cordaid wil 3.800 huishoudens (11.400 mensen) voorzien van zon pakket, dat bestaat uit een vissersuitrusting, landbouwgereedschap en zaden. En pakket kost 75,-. Met deze pakketten kunnen gezinnen weer zelfvoorzienend worden.
 
De bijdrage van Sams is concreet: elke ingezamelde kilo draagt echt bij. Met de opbrengst van 350 kilo kleding kunnen ze een gezin helpen met een vissersuitrusting. Met 750 kilo kleding kunnen ze n gezin een compleet hulppakket, inclusief gereedschap en zaden aanbieden.
 
Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingaktie allemaal doet, kan terecht op
www.samskledingactie.nl
 
Graag tot zaterdag 11 november aanstaande.
                                                                                                     Nelie Springer-Zeeman
                                                                                                     Eef Visser
 

Bron: Eef Visser, zaterdag 4 november 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina