naar Marker Nieuws indexpagina
Van BaanStede naar Leerwerkbedrijf Waterland
 
Met ingang van 1 januari 2018 houdt BaanStede op te bestaan. Dat betekent dat per die datum elke gemeente zelf gaat zorgen voor mensen met een WSW-achtergrond dan wel met een uitkering op grond van de Participatiewet.
 
Ongetwijfeld kent u BaanStede en zijn medewerkers. U ziet de bekende wagens in onze gemeente rijden en bijvoorbeeld medewerkers aan het werk in het openbaar groen. BaanStede zorgt ervoor dat mogelijkheden voor leren en werken worden gecreëerd voor mensen die niet aan de slag komen op de reguliere arbeidsmarkt. Met ingang van 1 januari 2018 houdt BaanStede echter op te bestaan. Dat betekent dat per die datum elke gemeente zelf gaat zorgen voor mensen met een WSW-achtergrond dan wel met een uitkering op grond van de Participatiewet. Binnen gemeente Waterland en ook bij andere betrokken gemeenten worden daarvoor zelfstandige Leerwerkbedrijven opgericht. Naast het Leerwerkbedrijf gemeente Waterland zijn dat de Leerwerkbedrijven Werkom (gemeenten Zaanstad en Purmerend) en Stichting Werkplus (in Edam-Volendam). De in Waterland woonachtige doelgroep-medewerkers van BaanStede komen per 1 januari 2018 formeel in dienst van gemeente Waterland.
 
Wat betekent dat voor deze medewerkers van BaanStede?
Voor veel medewerkers verandert er in de praktijk weinig. Zij blijven gewoon leren en werken op de plek waar zij nu aan de slag zijn. Voor andere medewerkers zorgt gemeente Waterland voor passend werk. Zo gaat gemeente Waterland zelf weer het openbaar groen onderhouden en komen de “groenmedewerkers” van BaanStede over naar gemeente Waterland. Onze gemeentewerf wordt hun uitvalsbasis. Verder wordt binnen de gemeentelijke organisatie de bode- en schoonmaakdienst uitgebreid. Dat betekent dat het gemeentehuis en de gemeentewerf  vanaf 1 januari 2018 door medewerkers van het Leerwerkbedrijf Waterland worden schoongemaakt. Met Stichting Philadelphia zijn afspraken gemaakt voor zogenaamde “beschutte” leerwerkplekken.
 
De gemeente Waterland heeft ook twee jobcoaches in dienst. Zij ondersteunen deze groep medewerkers en bemiddelen bij het vinden van geschikt werk. Zij kennen de doelgroep goed en weten precies wat belangrijke voorwaarden zijn om succesvol te zijn. Op die manier zorgen we ervoor dat de overgang van BaanStede naar het Leerwerkbedrijf  voor de medewerkers soepel verloopt.
 
Vragen?
Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kunt u beste doen door het sturen van een e-mail aan gemeente@waterland.nl of via het algemene telefoonnummer (0299) 658 585. Werkgevers die geïnteresseerd zijn en mogelijkheden zien om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden, nodigen wij uit om contact op te nemen met onze medewerker economische zaken, mevrouw Lucie van Vliet. Het e-mailadres is economischezaken@waterland.nl
 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 17 november 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina